Erasmus+

Більше 25 років Європейський Союз фінансував програму Erasmus для підтримки обміну студентами та викладачами країн ЄС та за його межами.   Базуючись на успішному досвіді програм ErasmusMundus, Tempus, Alfa та Edulink, нова програма Erasmus+ пропонує навчальним закладам країн членів-ЄС та інших європейських країн більше можливостей для співробітництва.

В рамках програми є фінансування на підтримку обміну викладачами та студентами; спільні магістерські та докторантські програми; а також міжвузівські партнерства. Певну частину цієї фінансової допомоги координує безспосередньо Європейська Комісія.  У Великій Британії програмою Erasmus+ опікується Національна Агенція Сполученого Королівства, - партнерство Британської Ради та консалтингової компанії «Ecorys».  Британська Рада здійснює координацію  децентралізованих програм Erasmus+ у вищій освіті.  

Міжнародна кредитна мобільність

Вперше в рамках програми Erasmus+ надається підтримка викладачів та студентів з  навчальних закладів країн-членів програми (Programme Countries) та  країн-партнерів програми (Partner Countries), зокремаУкраїни.Перелік країн-членів програми можна подивится тут

Подавати заявки на цю фінансову підтримку можуть лише навчальні заклади країн-членів програми (ProgrammeCountries). Але українські навчальні заклади, які мають партнерські зв’язки з британськими університетами, можуть скористатися цим фінансуванням для розвитку викладання та наукових досліджень в рамках свого партнерства. 

Якщо Ваш навчальний заклад не має контактів з британськими університетами але хоче налагодити їх за допомогою програми Erasmus+ funding, ознайомтесь з сторінкою партнерських можливостей та заповніть відповідну форму.

Інформація про спільні програми ти можливості розвитку вузівського потенціалу міститься тут.  Контакти офісу Erasmus+ в Україні містяться тут.

Нorizon 2020

Horizon 2020 -  найбільша програма ЄС на підтримку дослідництва та іновацій, з бюджетом понад 80 мільйярдів євро на період з 2014 по 2020 рік. 

Horizon 2020 пропонує розмаїття можливостей співпраці для закладів з країн за межами ЄС.

Детальніша інформація про те, як скористатися можливостями програми Horizon 2020 міститься тут.  Підробиці про британский компонент програми містяться тут 

EURAXESS UK

Euraxess  - це ініциатива ЄС на підтримку міжнародної мобільності та кар’єрного розвитку дослідників.  Британська Рада підтримує Euraxess UK website , де міститься інформація про структуру сучасної  дослідницької сфери Великій Британії, базу вакансій та фінансування для міжнародних досліджень.