Британська Рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс для участі у Програмі вдосконалення викладання у вищій освіті України.

Протягом трьох років (2019 – 2021 рр.) до участі у Програмі планується залучити 30 університетів України.

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання. 

Завдяки реалізації Програми очікується досягнення таких результатів:

 • Створення національної платформи для фахового обговорення та обміну кращими практиками з вдосконалення викладання у вищій освіті.
 • Формування мережі викладачів та управлінців університетів, готових до втілення змін та обміну ефективними практиками щодо вдосконалення викладання серед колег як у власному університеті, так і між університетами України. 
 • Підтримка університетів у реалізації інституційних проектів із вдосконалення викладання.

Критерії участі

До участі у Програмі запрошуються університетські команди (у складі трьох викладачів і одного представника управлінської команди університету).

Вимоги до учасників команди – викладачів

 • досвід викладання у вищій освіті (не менше 5 років);
 • володіння англійською мовою (рівень В2 і вище);
 • активне використання у викладацькій діяльності інноваційних методів і технологій;
 • зобов’язання відвідувати всі модулі програми і брати активну участь у онлайн взаємодії;
 • готовність використовувати нові знання і вміння у власній викладацькій діяльності;
 • готовність ділитися знаннями і досвідом з іншими учасниками Програми та колегами-викладачами шляхом проведення тренінгів у власних закладах вищої освіти та в інших університетах України.

Вимоги до учасників команди – управлінців

 • професійний розвиток викладачів має належати до сфери посадових обов’язків; 
 • досвід викладання у вищій освіті (не менше 5 років);
 • досвід управління освітньою діяльністю (не менше 2 років);
 • зобов’язання відвідувати відповідні модулі Програми;
 • зобов’язання сформувати команду в університеті, яка буде займатися розвитком і реалізацією інституційного проекту, забезпечити управління інституційним проектом, керівництво командою та своєчасне звітування про роботу;
 • готовність до активного обміну кращими практиками з реалізації інституційних проектів щодо вдосконалення викладання і навчання.

Подача заявок 

Для участі у конкурсі необхідно надіслати одним листом на електронну адресу ua_ihe@britishcouncil.org.ua такі документи:

 1. Заявка (форма додається)
 2. Лист підтримки за підписом ректора університету, в якому необхідно зазначити: 
 • назву інституційного проекту; 
 • список учасників команди; 
 • зобов’язання університету сприяти участі команди у Програмі та підтримувати реалізацію проекту щодо вдосконалення викладання і навчання. 

Увага! До участі у конкурсі буде допущена лише одна заявка від університету.

Заявку, лист підтримки від ректора університету та всі інші супутні документи необхідно надіслати до 26 січня 2020 р. включно на електронну адресу ua_ihe@britishcouncil.org.uaВ темі листа прохання вказати назву програми Teaching Excellence Programme та назву університету.

Результати конкурсу будуть оголошені 2 березня 2020 р.

Дивіться також