Aptis for teens

ЩО ЦЕ ЗА ТЕСТ?

Aptis for Teens - це тест з англійської мови, розроблений фахівцями Британської Ради спеціально для дітей та підлітків віком від 13 до 17 років. 

Тестові завдання складені з урахуванням  реалій повсякденного життя підлітків, таких як соціальні мережі, домашнє завдання, шкільні події та спорт, щоб наблизити  тест до умов звичайного спілкування підлітків. Завдяки такому сучасному підходу до тестування,  кандидатам вдається повністю продемонструвати свої вміння та навики з англійської мови. 

Aptis for Teens можна легко інтегрувати у сучасну навчальну програму, що дозволить ефективно вимірювати зміну рівня володіння мовою протягом певного проміжку часу. 

Листом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2021 № 1/9-54 Aptis for Teems було включено у перелік міжнародних мовник іспитів, результати яких зараховуються як атестація і іноземної мови. 

ДЕ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ТЕСТ?

 • Початкові та середньоосвітні школи
 • Міністерства освіти різних країн світу
 • Мовні курси та школи
 • Приватні викладачів 
 • Двомовні школи

ЧИМ КОРИСНИЙ ЦЕЙ ТЕСТ?

За допомогою цього тесту можливо:

 • визначити загальний рівень володіння  англійською мовою,  а також рівень володіння кожним з 4 навиків згідно із шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти
 • розділити учнів по групах в залежності від рівня володіння мовою; та визначити розвитку яких  саме мовник навичок треба приділити більше уваги
 • визначити, чи достатньо мовних навичок ваших  учнів для успішного складання ЗНО та провідних  міжнародних іспитів з англійської мови таких як IELTS, а також для навчання закордоном 
 • оцінити успіхи ваших учнів у вивченні мови за тривалий період навчання

Результати тестування: 

Індивідуальний результат кожного учасника іспиту представлений двома способами:  

 • Числовий бал за кожний окремий модуль тесту за шкалою від 0 до 50 
 • Оцінка за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR) від A1 до C по кожному  з чотирьох видів мовленнєвої діяльності 

При проведенні тестування всіх чотирьох навичок, визначається загальний рівень володіння мовою за шкалою (CEFR) від A1 до C.