• Aptis забезпечує точні та надійні результати тестування рівня англійської мови у вашій організації. Це допоможе вам приймати більш виважені рішення щодо відбору, навчання та підвищення кваліфікації персоналу.    
  • Тест Aptis гнучкий і зручний і дозволяє швидко отримати до нього доступ.
  • Тест також допомагає вам у оперативній перевірці тих навичок, які відповідають вашим вимогам.

ЯКА СТРУКТУРА ТЕСТУ?

  • Aptis перевіряє граматику, словниковий запас, а також мовні навички (усне мовлення, письмо, читання, слухання). Кожен варіант тесту має обов’язкові завдання з граматики та лексики, після чого ви самі можете обирати ті види мовної діяльності, які ви бажаєте перевірити. 
  • Тест починається з простих завдань, які згодом по мірі виконання стають більш складними. Рівень знання кожного розділу тесту оцінюється за шкалою A1-C

ЯК ОБРАТИ ПОТРІБНИЙ ВАМ ТЕСТ?

Ви можете включити в тест усі навички (усне мовлення, письмо, читання, слухання), або обрати тільки ті, які є необхідними для вашої організації. 

Наприклад, для менеджера відділу управляння персоналом найбільш пріоритетними навичками будуть письмо та усне мовлення при відборі персоналу у відділ. Натомість якщо потрібно оцінити мовний рівень викладача англійської мови, який влаштовується до вас на роботу, необхідно буде перевірити всі мовні навички: усне мовлення, письмо, слухання, читання. 

При необхідності ми можемо порекомендувати  відповідний для вас вид тесту.  

Незалежно від того, що ви очікуєте від тестування – набір нових співробітників, їхнє навчання або підвищення кваліфікації персоналу,  Aptis допоможе вам у досягненні поставлених цілей. 

ВАРІАНТИ APTIS

APTIS GENERAL

Aptis General - це базовий тест. Він може бути адаптований відповідно до вимог вашої сфери діяльності (наприклад, бізнес, подорожі, туризм) або потреб вашої організації.

APTIS ADVANCED

Aptis це інноваційний інструмент оцінки, який допомагає точно визначити рівень навичок з англійської мови – читання, письма, аудіювання та мовлення. Він визначає рівень володіння англійською на найвищих щаблях (CEFR* B1-C2).

APTIS ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

Aptis для викладачів створений спеціально для освітніх організацій задля тестування рівня англійської мови викладачів, і відповідно, покращення якості навчання.   

Дізнайтеся більш детальну інформацію про Aptis для викладачів.

APTIS ДЛЯ ПІДЛІТКІВ

Aptis для підлітків – тест володіння англійською мовою у підлітків віком від 13 до 15 років. Він розроблений із урахуванням всіх потреб у опанування англійської мови юними учнями. 

Дізнатися більш детальну інформацію про Aptis для підлітків.

Вартість тесту:

Aptis для підлітків – 1800 грн

Aptis General – 2000 грн

Зовнішні посилання