У Програмі беруть участь університетські команди у складі трьох викладачів і одного представника управлінської команди університету.

У першому циклі Програми вдосконалення викладання (2020-2021) взяло участь десять українських університетів.

Викладачі беруть участь у компоненті, що передбачає вивчення практичних підходів до викладання і навчання у вищій освіті. Основний акцент програми полягає в тому, щоб замотивувати учасників до використання нових підходів, основаних на студентоцентрованому навчання, які вони зможуть застосувати в аудиторії зі своїми студентами та поділитися знаннями зі своїми колегами.

Представники управлінської команди університету проходять навчання в рамках компоненту «Центри досконалості викладання». Цей компонент має на меті розробку інституційних стратегій викладання і навчання та створення центрів для забезпечення сталого професійного розвитку викладачів в закладах вищої освіти України.

Учасники першого (2020-2021) циклу програми

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
  • Сумський державний університет (СумДУ)
  • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Запорізький національний університет
  • НТУ "Дніпровська політехніка"
  • Український державний університет залізничного транспорту
  • Національний університет "Острозька академія"
  • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького