У першому циклі Програми вдосконалення викладання (2020-2021) взяло участь 10 українських університетів.

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
  • Сумський державний університет (СумДУ)
  • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Запорізький національний університет
  • НТУ "Дніпровська політехніка"
  • Український державний університет залізничного транспорту
  • Національний університет "Острозька академія"
  • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького