Вікторія Іваніщева

Вікторія Іваніщева, менеджер проектів Британської Ради, розповідає про розробку рамкового документа, що визначає стандарти професійної поведінки вчителів різних кваліфікаційних категорій та служить путівником для їхнього фахового розвитку.

Ідея розробити Рамку безперервного професійного розвитку вчителів виникла при впровадженні спільного проекту Британської Ради та Міністерства освіти України «Післядипломна освіта вчителів англійської мови». Цей документ об’єднує професійні цінності, фахові вміння вчителя та життєві уміння, які формує школа. Від професійних умінь та цінностей учителів залежить їхня робота з учнями, батьками та колегами. Життєві уміння – це основа компетентностей, що закладені в концепцію Нової української школи. Вчитель удосконалює їх передусім у собі і допомагає розвинути ці уміння учням. 

Функції та цільова аудиторія документу

Ми розробили цей документ як засіб усвідомлення професійної ролі вчителя як фасилітатора учіння, інструмент для вимірювання рівня фахової підготовки вчителів, а також путівник для планування подальшого удосконалення професійної компетентності. Рамка визначає дескриптори професійної діяльності вчителів різних кваліфікаційних категорій у таких сферах: «Планування уроків та курсів»; «Розуміння учнів»; «Організація уроку»; «Евалюація та оцінювання навчальних досягнень»; «Знання предмета»; «Керування власним професійним розвитком».

Документ розрахований на широке коло освітян: учителів всіх категорій, адміністрацій навчальних закладів, методистів, керівників органів управління освітою та всіх, хто долучається до процесу підготовки та професійного розвитку вчителів. Проте основним користувачем цього документу ми бачимо вчителя. Користуючись рамкою, педагог може визначити свій поточний рівень, професійні потреби та спланувати власний професійний розвиток. Наприклад, при бажанні отримати вищу кваліфікаційну категорію вчитель може окреслити, в якому напрямку йому потрібно розвиватися. 

Особливості застосування Рамки

За допомогою документу ми спробували побудувати місток між вищими навчальними закладами, післядипломною освітою і школою. Перша кваліфікаційна категорія, яка описана в Рамці, – це спеціаліст. Цю кваліфікацією молодий вчитель здобуває при закінченні вищого навчального закладу. Саме тому в нову програму з методичної підготовки вчителів, яка зараз проходить апробацію в 10 вищих педагогічних навчальних закладах України, ми заклали дескриптори для спеціаліста, визначені у цій Рамці. Тобто ми очікуємо, що після закінчення вишу уміння молодих вчителів будуть відповідати умінням, визначених дескрипторами для їхньої кваліфікаційної категорії.

Окрім того, за допомогою Рамки можна простежити професійне зростання вчителя. Наприклад, можна побачити відмінність між уміннями та кваліфікацією спеціаліста другої категорії і спеціаліста першої категорії. Якщо вчитель другої категорії осмислює навчальні потреби та особливості сприйняття навчального матеріалу (learning styles), то вчитель першої категорії аналізує їх через теорії множинного інтелекту. Тобто він чи вона застосовує уміння вищого рівня, оскільки володіє не тільки інформацією про три способи сприйняття навчального матеріалу, але й теорією множинного інтелекту. 

Інформацію у Рамці ми представили з урахуванням концепції «Я», що закладена у новий стандарт освіти. Тобто «я вмію», «я знаю», «я розумію», «я можу це робити» замість «вчитель повинен». Цей паралельний варіант рамки призначений власне для вчителів. На прикладі дескрипторів  «Я роблю впевнено», «Які вміння мені потрібно вдосконалювати», «Чого я не вмію робити і не застосовую в своїй практиці» та ін. можна побачити основні функції рамки. На основі дескрипторів «Потребую вдосконалення» та «Не вмію застосовувати» вчитель може спланувати власний професійний розвиток. 

Переосмислення ролі вчителя та процесу учіння

Окрім того, Рамка професійного розвитку вчителів – це спроба розставити або змістити певні акценти. Передусім, змінити ставлення до вчителя: від людини-ретранслятора знань на фасилітатора навчального процесу. Тобто основна функція вчителя – не передавати знання, а створювати умови та сприяти учінню, допомагати учням отримувати певні знання та уміння. Завдяки переосмисленню ролі вчителя зміщується акцент з викладання на навчальну діяльність учня (учіння), що є основою компетентнісного підходу до навчання і що ми відобразили в цьому документі. 

Поняття «учіння» та «процес учіння» закладені в нову програму методичної підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах. Ці поняття передбачають перехід від авторитаризму та контролю до менеджменту й співпраці, що збігається із ключовими засадами Нової української школи, над якою працює Міністерство освіти та науки України. До того ж, концепція Нової української школи змінює ставлення до предметів – від навчальних дисциплін до життєвих умінь. Володіння англійською мовою вже стало життєвим умінням, і зміщення цього акценту ми заклали в Рамку для вчителів іноземних мов. Ми переконані, що до інших предметів також потрібно ставитися як до життєвих умінь.

Апробація та пілотування Рамки

Зараз триває процес апробації Рамки, який ми проводимо в рамках проекту «Післядипломна освіта вчителів англійської мови». Одразу після створення першого робочого варіанту ми почали відпрацьовувати деякі елементи документу з вчителями. Паралельно відбувається онлайн-апробація – ми проводимо широкомасштабне опитування серед вчителів та отримуємо їхні відгуки щодо розробленого документу. У листопаді 2016 року ми презентували Рамку в Міністерстві освіти і науки України та очікуємо на затвердження цього документу для загальнонаціонального пілотування серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України в 2017 році.

Дивіться також