Як провідна організація Великобританії, що займається культурними відносинами, Британська Рада послідовно застосовує політику рівних можливостей у всіх аспектах своєї діяльності.

Що таке політика рівних можливостей та розмаїття?

Політика рівних можливостей передбачає захист людей від невиправданої дискримінації та неупереджене ставлення до певних соціальних груп. Мета цієї політики — чесне та справедливе ставлення до усіх людей та усунення проявів дискримінації, створення можливостей для їхньої повноцінної участі в житті суспільства та у працевлаштуванні.

Політика розмаїття покликана демонструвати відмінності та подібності між людьми, створювати робочі середовища, які цінують ці відмінності та вміють використовувати їх задля організаційної та суспільної вигоди.

Ведучи мову про рівні можливості та розмаїття, Британська Рада передовсім зосереджується на таких ознаках:

  • вік
  • інвалідність
  • раса й етнічне походження
  • стать
  • релігія і вірування
  • сексуальна орієнтація
  • баланс між роботою та особистим життям.

Наш підхід до політики рівних можливостей та розмаїття

Ми віримо, що найкращий спосіб успішно впроваджувати таку політику — це вбудувати її цінності в усі організаційні процеси, враховувати ці ознаки при прийнятті управлінських рішень та під час планування усієї проектної діяльності. Дізнайтеся більше про інструменти, які ми розробили для досягнення цих цілей:

Політика рівних можливостей (англійською мовою) 
Політика рівних можливостей спрямована на запобігання та усунення проявів дискримінації у працевлаштуванні й професійному розвитку працівників за такими ознаками, як стать, сімейний стан, сексуальна орієнтація, релігія, політичні переконання, національність, вік, інвалідність, наявність ВІЛ/СНІД статусу, соціально-економічний стан та ін. Ми переконані, що політика рівних можливостей створює привабливе середовище для наших існуючих та потенційних співробітників, а також партнерів та клієнтів.

Стратегія розмаїття (англійською мовою) 
Наша стратегія розмаїття ґрунтується на переконанні, що зовнішні відносини з клієнтами та партнерами у всьому світі мають відповідати нашим внутрішнім стандартам та нашому підходу до розмаїття. Ця стратегія відповідає баченню Уряду Великобританії щодо наслідування принципів залучення та розмаїття, де кожній людині надається можливість розкрити свій потенціал та зробити внесок у суспільство, та де беруться до уваги потреби всіх груп населення та надається захист для кожного.

Інструмент оцінки рівноправності та розмаїття
Інструмент оцінки рівноправності та розмаїття - Diversity Assessment Framework (DAF) був створений з метою ведення моніторингу /контролю над тим, що представництва  Британської Ради по всьому світу не лише дотримуються політики рівних можливостей та розмаїття всередині організації, але і промотують її принципи у зовнішнє середовище. Цей інструмент дає змогу самооцінки, генерує приклади найкращого застосування політики на практиці, в процесі чого ми переймаємо передовий досвід інших країн. Цей підхід привернув значний інтерес громадського та приватного сектору у Великобританії та по всьому світу.

Кожні два роки Британська Рада в Україні звітує по кожному із критеріїв DAF до спеціального відділу Британської Ради, що займається політикою рівних можливостей та розмаїття у Великобританії. 

Ініціативи дотримання політики рівних можливостей та розмаїття

 Працівники з інвалідністю

Ми заохочуємо людей з інвалідністю працювати у нас, забезпечуючи можливості розвитку їхньої кар’єри. Ми гарантуємо інтерв’ю усім кандидатам з інвалідністю, які відповідають мінімальним вимогам вакансії та робимо необхідні зміни в робочому середовищі для забезпечення їх повноцінної участі в робочому процесі.

Кращий роботодавець

Два роки поспіль (2010 та 2011) Британська Рада є переможцем всеукраїнського конкурсу «Рівні можливості: Кращий роботодавець» організованого делегацією Європейського Союзу за підтримки Міністерства соціальної політики України. Ця перемога стала можливою завдяки високим міжнародним стандартам працевлаштування у Британській Раді, Політиці рівних можливостей та розмаїття, забезпеченню гендерної рівності, а також зручним умовам праці для співробітників із сімейними обов’язками. 

Робоче середовище

Ми регулярно проводимо тренінги для співробітників Британської Ради, включаючи семінари, присвячені балансу між роботою та особистим життям, електронний курс, присвячений запобіганню дискримінації, а також обговорення, присвячені забезпеченню рівних можливостей, як для співробітників організації, так і для партнерів.

Більш детальну інформацію про нашу політику рівних можливостей та розмаїття ви можете знайти на нашому корпоративному сайті або звернутись до Віти Коробейник за адресою Vita.Korobeinyk@britishcouncil.org