Зареєструйтесь зараз

Aptis – це багаторівневий та гнучкий тест з англійської мови від Британської Ради.

Тест призначений для оцінювання всіх чотирьох мовних навичок – читання, письма, розуміння мови на слух (аудіюванні) та говоріння – за  шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR). 

Aptis складається на комп’ютері, що також стосується модуля говоріння, але оцінює модулі «Говоріння» та «Письмо» команда спеціально підготовлених екзаменаторів. 

Результати можна отримати від 48 до 72 годин після здачі тесту.

Вартість тесту

Aptis для підлітків 1800 грн
Aptis General 2000 грн

Дати

27 червня
18 липня

У цьому розділі