English levels summary, image

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR) - це система визначення мовних навичок. Вона часто використовується для того, щоб правильно підібрати навчальні матеріали й курси відповідного  рівня для осіб,які вивчають іноземну мову.

CEFR включає шість рівнів: від A1 для початківців до C2 для осіб, які володіють мовою на високому рівні. Рівні розділено на три види: A (базовий), B (незалежний) та C (досвідчений). Для кожного рівня CEFR описує навички мовця під час говоріння, читання, сприймання на слух і писання англійською мовою. 

Особам, які бажають підтвердити свій рівень володіння англійською мовою для подальшого навчання, роботи або перебування в іншій країні, CEFR дозволяє порівняти результати або рівень, визначений на таких іспитах, як IELTS, Aptis або Cambridge, з рівнями, які вимагають навчальні чи інші установи та організації.

Рівень (CEFR) Британська Рада IELTS Cambridge English
A1 Elementary (Початковий) - -
A2 Pre-Intermediate (Нижче середнього) 3.5 A2 Key (KET)
B1 Intermediate (Середній) 4-5 B1 Preliminary (PET)
B2 Upper intermediate (Вище середнього) 5.5-6.5 B2 First (FCE)
C1 Advanced (Просунутий) 7-8 C1 Advanced (CAE)
C2 (Професійний) 8.5-9 C2 Proficiency (CPE)

Рівні володіння англійською мовою