Від Anne Wilding

18 Jul 2022 - 11:14

Минулий час в англійській мові

Чудові новини, друзі! Час past simple (минулий час) в англійській мові неймовірно легкий. Так, ви вже знаєте про велику кількість неправильних дієслів, проте навіть вони в основному творяться за цілком логічними моделями, і вам потрібно всього лише раз їх вивчити. До того ж вони не відмінюються за особами. Цілий граматичний час без відмінювання – ну хіба не щастя!

Коли ми використовуємо цю структуру?

Ми використовуємо час past simple, щоб показати, що щось завершилося або виконалося, і що час, у якому ця подія трапилася, також добіг кінця. Цей час іноді плутають з граматичним часом present perfect. Коли ми використовуємо past simple, ми ніби створюємо умовну стіну між минулим часом і теперішнім, чого ніколи не буває в present perfect.

Порівняйте такі приклади:

Past simple Present perfect
In 2015 the company doubled in size. (У 2015 році компанія збільшилася вдвічі) The company has already doubled in size this year (and it’s still growing). Компанія вже збільшилася вдвічі цього року (і продовжує рости)
Earlier this year, I visited Turkey. (Я відвідав Туреччину на початку цього року) This year I’ve visited lots of places (and I can still visit more before the year ends). Цього року я відвідав багато країн (і можу відвідати ще деякі до кінця року)

Інші випадки використання

Вважається, що модальне дієслово could – це форма минулого часу дієслова can. Проте в нижченаведеному прикладі ми не вказуємо на віддаленість події в часі. Така форма радше надає реченню ознак формального стилю та робить його більш ввічливим:

  • Could you open the window for me? – Чи не могли б ви відчинити вікно? (речення з Can you… звучало б більш прямолінійно)

У наступному прикладі форма минулого часу використовується, щоб висловити можливість: 

  • If I got that job, I would be so happy – Якби я отримав цю роботу, я б був такий щасливий (проте я думаю, що вірогідність того, що я її отримаю, занадто низька)

Для більш детального пояснення другого прикладу перегляньте нашу статтю про другий тип умовних речень.

За якими правилами утворюється past simple?

Для творення минулого часу правильних дієслів ми додаємо суфікси -ed або -d до інфінітиву. Наприклад:

work worked
hope hoped

Подвоювання приголосних

У деяких випадках ми подвоюємо останню приголосну. Пов’язано це з правилами вимови, точніше з ефектом, який виникає при додаванні “е” після одинарної голосної та одинарної приголосної, наприклад, порівняйте hat /hæt/ та hate /heɪt/, hop /hɒp/ та hope /həʊˈp/. Як бачимо, при додаванні “е” змінюється вимова попередньої голосної. Якщо ви не впевнені, що знаєте про цей ефект, радимо переглянути це веселе відео про «чарівну е» на Learnenglishkids. 

Ми можемо «захистити» короткий голосний звук, подвоївши приголосну між цим голосним звуком та “ed”. Наприклад, hop /hɒp/ стає hopped /hɒpt/, що робить його відмінним від hoped /həʊˈpt/.

Кінцева ‘y’

У випадках, коли дієслово закінчується на голосну + y, ми просто додаємо –ed, наприклад:

play played
stay stayed

Проте коли дієслово закінчується на приголосну + y, тоді ми y змінюємо на i, наприклад:

try tried
reply replied

Винятки та варіації

Багато дієслів, які використовуються в щоденному спілкуванні, є неправильними. Ви зможете знайти список найбільш уживаних неправильних дієслів на сторінці з неправильними дієсловами на Learn English. І хоча цей список доволі великий та вміщує майже всі з найбільш часто використовуваних дієслів, вас потішить той факт, що як тільки ви почнете їх вчити, ви побачите, що багато з них творяться за схожими моделями.

Вимова

Якщо дієслово закінчується на звук “d” або “t”, наприклад wait чи divide, при додаванні -ed до дієслова при вимові з’явиться ще один склад. Наприклад:

Дієслово Вимова інфінітиву дієслова Вимова форми минулого часу
divide dɪˈvaɪd  (2 склади) dɪˈvaɪ.dɪd (3 склади)
wait  weɪt (1 склад) ˈweɪ.tɪd  (2 склади)
integrate  ˈɪn.tɪ.greɪt (3 склади) ˈɪn.tɪ.greɪ.tɪd (4 склади)
load  ləʊd (1 склад) ˈləʊ.dɪd (2 склади)

Проте, якщо дієслово закінчується на будь-який інший звук, окрім “t” та “d”, “d” зливається з попереднім звуком та не вимовляється, як окремий склад. Наприклад:

Дієслово Вимова інфінітиву дієслова Вимова форми минулого часу
bake beɪk (1 склад) beɪkt (1 склад)
watch wɒʧ (1 склад) wɒʧt (1 склад)
open ˈəʊpən (2 склади) ˈəʊpənd (2 склади)
rob rɒb (1 склад) rɒbd (1 склад)

Вимовити комбінацію звуків “kt” чи “nd” буває доволі складно, так і хочеться додати в неї ще один склад.

Проте не варто хвилюватися, якщо у вас не виходить. Якщо ви послухаєте, як говорять носії мови, ви побачите, що ми взагалі ледь вимовляємо той останній звук (наприклад, різниця між вимовою слів “bake” та “baked” майже непомітна). Ваші співрозмовники можуть здогадатися, вжили ви дієслово в теперішньому чи минулому часі більше з контексту, ніж з вашої вимови.

Проте, якщо наступне слово починається з голосного звука, при вимові ми зазвичай «пересуваємо» цей “d” до наступної голосної і вимовляємо їх разом. Наприклад:

 The pizza was baked in a wood oven. (Піцу спекли в печі на дровах) beɪk tɪn
My sister was robbed on Sunday. (Мою сестру пограбували в суботу) rɒb dɒn
I watched all the series in one night - a Netflix marathon! (Я передивився всі серії за одну ніч – марафон Netflix!) Wɒʧ tɔːl

Questions and negatives

Коли ми утворюємо заперечні та питальні речення в минулому часі, у форму минулого часу ставиться тільки допоміжне дієслово. Порівняйте ці приклади:

Стверджувальне речення: I went to work by car. (Я поїхав на роботу на машині)
Питальне речення: Did you go to work by car? (Ти поїхав на роботу на машині?)
Неправильно: Did you went to work by car?
Стверджувальне речення: I went to work by car. (Я поїхав на роботу на машині)
Заперечне речення: I didn’t go to work by car. (Я не поїхав на роботу на машині)
Неправильно: I didn’t went to work by car.

Відомі приклади

Перший куплет пісні “Somebody That I used to know” («Хтось, кого я знав») у виконанні співака Готьє відділяє співака від його колишньої, протиставляючи теперішнє (про яке йдеться лише в перших і останніх словах куплету) і минуле (час past simple переважає майже у всьому куплеті):

Now and then I think of when we were together

Like when you said you felt so happy you could die

Told myself that you were right for me

But felt so lonely in your company

But that was love and it`s an ache I still remember

 

Інколи я думаю про час, коли ми були разом

Наприклад про те, як ти сказала, що ти така щаслива, що, мабуть, помреш

Говорив собі, що ти була якраз для мене,

Але відчував себе таким самотнім поруч з тобою

А все ж то була любов, і це біль – я пам’ятаю його й досі

Завдання:

У кожному з цих речень міститься помилка. Знайдіть її та виправте.

● I listening to your message last night.

● I tried to convince him but he refuse to listen.

● I’ve woken up at five o’clock this morning.

● Did you saw the new director yesterday?

● I’m sorry - I didn’t my homework.

● Why did he be late for the game?

(відповіді)

● I listened to your message last night.

● I tried to convince him but he refused to listen.

● I woke up at five o’clock this morning. (Хоча це все ще «сьогодні», 5 година – це чітко

визначений час, який не співвідноситься з теперішнім)

● Did you see the new director yesterday?

● I’m sorry - I didn’t do my homework. (Заперечну частку «n’t» ми можемо додавати

тільки до допоміжного дієслова, повнозначне дієслово do (робити) нам все ще

потрібне в цьому реченні)

● Why was he late for the game? (ця тенденція до ускладнення англійської граматики

характерна для студентів рівнів beginner-intermediate)

Отже, основною думкою цієї статті є те, що з граматичної точки зору час past simple дуже простий. Варто лише пам’ятати про нюанси з вимовою. Найкращий спосіб опанувати звуки, характерні для past simple, – слухати історії чи спогади про минуле у виконанні носіїв мови: інтерв’ю, подкасти, читання дитячих книжок… Існує величезна кількість відео- та аудіоресурсів онлайн, де ви можете програвати звук доти, доки не зрозумієте, як він вимовляється. І, звичайно ж, при цьому ви зможете поповнити свій словниковий запас!