Martin Dowle at the research and training conference "Science park and innovation infrastructure of the university as a basis for the development of education and science"
Martin Dowle at the workshop in Lutsk ©

Official website of the Ministry of education and science of Ukraine

4 та 5 жовтня 2013 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки», у якій взяли участь 63 делегації українських вищих навчальних закладів, керівники органів державної та місцевої влади, підприємств різних галузей економіки та представники бізнес-структур. Британську Раду на конференції представляв її директор, Мартін Даул.

Метою конференції була консолідація зусиль науковців, органів влади, структур із різними формами власності для оптимізації стратегій інноваційного розвитку сучасного університету, розширення діяльності щодо комерціалізації результатів наукових розробок і просування їх на світові ринки, а також створення потужної вітчизняної інфраструктури у сфері освіти та науки як основи для майбутнього розвитку економіки України.
Конференція розпочалася з привітання першого заступника Міністра освіти і науки України Євгена Суліми, котрий зазначив,  що «створення єдиної потужної вітчизняної  освітньо-наукової інфраструктури є вкрай важливим для розвитку економіки України, адже саме інноваційні розробки вчених, їх практичне втілення  є її потужними рушіями».

У рамках конференції було проведено пленарне засідання, у якому взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, керівники вищих навчальних закладів України та підприємств різних галузей економіки. Пленарне засідання розпочалося з виступу ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки Ігоря Коцана на тему «Інфраструктура СНУ імені Лесі Українки. Як можуть університети заробляти гроші». Далі  пан Суліма розповів про законодавчі аспекти покращення освіти й науки в Україні, а також зазначив, що «вивчення англійської мови, наукові статті в закордонних фахових виданнях, наукові розробки, наукові парки – компоненти сучасної вищої освіти».

Після цього Мартін Даул, директор Британської ради в Україні, розповів про пріоритети організації у сфері вищої освіти, як то сприяння розвитку зв’язків українських і британських університетів та покращення рівня знання англійської мови у ВНЗ.

Під час конференції учасники обговорили питання залучення грантів для розвитку інноваційної діяльності навчальних закладів, трансферу технологій, форм комерціалізації роботи вищих навчальних закладів та роботи із міжнародними організаціями.

Зовнішні посилання