«Активні Громадяни» – програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку.

Британська Рада оголошує відкритий конкурс для набору партнерів програми на 2016-2017 роки та запрошує університети, громадські організації та молодіжні об’єднання до участі. Проект передбачає проведення у 2016-2017 роках майстер-класів для фасилітаторів (представники партнерських організацій, які проводять тренування активних громадян) партнерських організацій, можливість участі найкращих фасилітаторів у національних та міжнародних семінарах з підвищення кваліфікації, можливість здійснення національних та міжнародних навчальних візитів активних громадян до інших країн-учасниць проекту та втілення проектів соціальної дії.

Відібрані новіпартнери мають призначити для роботи в проекті принаймні двох фасилітаторів, для яких Британська Рада проведе 05-09 грудня 2016 року підготовчий майстер-клас «Активних громадян». У подальшому партнер повинен надавати підтримку фасилітаторам у проведенні локальних тренінгів активних громадян.

Результатом тренінгів в локальних громадах повинні бути проекти соціальної дії направленні на покращення життя громади. Ці проекти в майбутньому повинні координуватися та підтримуватися партнером.

Британська Рада здійснюватиме часткове фінансування обраних проектів, які будуть відідбрані на конкурсній основі. Їхнім пріоритетним напрямком є сприяння міжкультурному діалогу в межах країни, побудова відносин між людьми на засадах рівності та рівних можливостей, поваги до різноманіття, розвиток громад та соціальну активність.

Дізнайтеся більше про проект «Активні Громадяни» тут.

Заявку потенційного партнера проекту Ви знайдете тут

Заявка має бути заповнена до 24.00 30 жовтня 2016 року

Критерії відбору:

Для участі у конкурсі потенційних партнерів проекту «Активні громадяни» в 2016-2017 рр. організації повинні відповідати наступним критеріям:

  • Бути зареєстрованим відповідно до українського законодавства та здійснювати свою діяльність в Україні; заявки від фізичних осіб не прийматимуться.
  • Засвідчити відсутність конфлікту інтересів, у випадку участі в проекті в якості одержувача гранту;
  • Бути в стані гарантувати участь координатора проекту та двох фасилітаторів;
  • Надати можливість  виділяти зі свого боку робочий час власних співробітників, надавати приміщення тощо для забезпечення ефективної реалізації проекту, що також дасть змогу проводити моніторинг, оцінки та звітування в рамках проекту;
  • Прийняти вимог щодо прав інтелектуальної власності та інших політик Британської Ради, викладених в угоді про партнерство, що знаходиться нижче.

Крім того, заявки повинні бути:

  • отримані у встановлений термін;
  • повністю заповнені ;

У разі виникнення запитань, просимо звертатися до Олександри Білязе за електронною адресою: activecitizens@britishcouncil.org.ua або за телефоном +38044 490 5600