Від Британської Ради в Україні

27 Травень 2022 - 23:05

Дві жінки розмовляють надворі

Ви плутаєтеся у виразах "get used to" та "be used to"? Ви не одні! Українські студенти, які вивчають англійську, мають проблеми з використанням цих виразів аж до рівня advanced. Проте не варто панікувати, оскільки ці вирази всього лише означають "звикати" та "мати звичку".

Проблеми ж виникають частіше за все через те, що в українській мові ці вирази не мають такої чітко оформленої структури. Тому прочитайте нашу статтю, щоб розібратися з правилами, винятками та варіантами вживання цих структур, а також дізнатися про помилки, яких варто остерігатися. 

Коли ми використовуємо цю структуру?

Тож чому ми говоримо "used to doing", коли можемо просто сказати "accustomed to doing"? Що ж, проблема в тому, що "accustomed" – це запозичення з латинської, а тому звучить воно в англійській доволі формально і трохи навіть претензійно. Вираз "used to" коротший та більше підходить для повсякденної англійської.

Ми використовуємо "be used to" для вираження того, що ви вже давно робите чи з чим давно стикаєтеся, і ця діє не є для вас незвичною, новою чи складною:

I proofread all my daughter’s university assignments, so I’m used to spotting mistakes.

Я вичитую всі університетські роботи своєї доньки, тому я звик помічати помилки.

(Я з легкістю побачу помилки у вашій роботі).

I work shifts so I'm used to getting up at all hours.

Я працюю позмінно, тому мені не звикати прокидатися о тій годині, о котрій потрібно.

(Прокидатися рано вранці не є чимось новим або незвичним для мене).

"Get used to" означає "призвичаюватися, звикати".

At first I found the new software really confusing, but I soon got used to it.

Спочатку нове програмне забезпечення видалося мені незручним, проте я дуже швидко звик до нього.

Іноді використовують вираз "I could get used to this" (я і звикнути до цього можу). Так говорять з іронією про щось, щось є надзвичайно приємним. Так можна сказати, наприклад, про сидіння на пляжі під час відпустки.

Правила

Used to + -ing чи іменник

Ми звикли думати, що після to завжди має йти інфінітив. Проте після виразів "get used to" чи "be used to", як і після "look forward to", ми використовуємо іменник або дієслово з –ing.

Минулий час, питальні та заперечні речення

Форми теперішнього часу:

 • I am getting used to the Lviv rain – Я звикаю до дощів у Львові.
 • I am used to this new software now. – Я звик до цього нового програмного забезпечення.

Форми минулого часу:

 • After a few months in Taiwan I got used to eating with chopsticks. – Після кількох місяців у Тайвані я призвичаївся їсти паличками.
 • At first, I was really slow, because I was used to the old software. – Спочатку робота йшла повільно, тому що я звик до старого програмного забезпечення.

Питальні речення:

 • Are you getting used to the Lviv rain? – Ви потроху звикаєте до львівських дощів?
 • Did you get used to eating with chopsticks? – Ви вже призвичаїлися їсти паличками?
 • Are you used to the new software yet? – Ви вже звикли до нового програмного забезпечення?

Зверніть увагу, що в усіх випадках слово used залишається незмінним, незалежно від граматичного часу.

Ми використовуємо can't чи couldn't, щоб сказати, що нам було чи є важко призвичаїтися до чогось (get used to).

 • I can't get used to all this rain! – Я не можу звикнути до цих постійних дощів!
 • I couldn't get used to using chopsticks. – Я так і не міг звикнути їсти паличками.

Проте ми не використовуємо ці модальні дієслова з be used to:

 • I'm not used to the new software yet.  – Я ще не звик до нового програмного забезпечення.

Винятки та варіації

I've got used to = I’m used to

Як ми вже побачили у деяких прикладах, замість "I've got used to" ми можемо сказати "I'm used to":

 • I live between Europe and the UK so I’m used to switching from right-to-left-hand drive. – Я живу між Європою та Великобританією, тому мені не звикати перемикатися між правостороннім та лівостороннім рухом.

Типові помилки

Студенти завжди плутають "get used to / be used to doing" та "used to do".

Ми використовуємо "used to do", коли говоримо про звичку чи стан в минулому. Порівняйте:

 • I used to live in Morocco. – Раніше я жив у Марокко. (Тепер я живу в Україні)
 • I've lived in seven countries, so I'm used to adapting to different cultures. – Я жив у семи країнах, тому мені не звикати адаптуватися до нових культур. (Це навичка, набута з досвідом).

Детальніше про різницю між цими структурами можна дізнатися за посиланням.

Плутанину викликають також такі вирази, як "usually do" (зазвичай роблю) та "be used to doing" (звик робити). Запам’ятайте, ми використовуємо вираз "be used to doing" на позначення того, що не є дивним, новим або складним, він не використовується для опису звичних повсякденних дій.

Ми використовуємо "usually" (зазвичай) для позначення звички/ рутинної дії:

 • I usually go to the gym on Sundays. – Я зазвичай ходжу в спортзал у неділю.
 • I usually wake up about seven. – Я зазвичай прокидаюся о сьомій.

І ми не будемо використовувати в цьому випадку "used to doing". Детальніше про прислівники частоти в англійській мові можна прочитати в нашому блозі.

Відомі приклади

У пісні Shotgun Джорж Езра співає:

Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops,

I could get used to this! (Так і звикнути недовго!)

Міні-вправа

Знайдіть та виправте помилки у цих п’яти реченнях: 

 1. I got use to spicy food when I was working with Bangladeshi colleagues. 
 2. I am getting used to travel by metro every day. 
 3. I can't get used driving on the right.
 4. I used to going to bed late. 
 5. I am used working long hours.

Відповіді

 1. I got used to spicy food when I was working with Bangladeshi colleagues. 
 2. I am getting used to traveling by metro every day. 
 3. I can't get used to driving on the right.
 4. I am used to going to bed late. Or I used to go to bed late (but I don't nowadays).
 5. I am used to working long hours.