Від Британської Ради в Україні

30 Jul 2021 - 12:54

Чоловік пише на дошці

Чи замислювалися ви колись над тим, чому 'Linkedin' називається саме так? Погляньте на ці два приклади з правильними дієсловами у формі минулого часу і спробуйте знайти відповідь:

Natalia downloaded the document. – Наталія завантажила документ.

I linked my calendar to my email account. – Я прив’язав свій календар до своєї поштової скриньки.

'Linkedin' – це форма минулого часу правильного дієслова, яке показує, як можна створювати зв'язки. І, як у випадку з 'Linkedin', якщо ви з'єднані з іншими людьми, ви маєте більше шансів отримати потрібну інформацію, більше контактів та більше можливостей. Отже, зі скількома людьми ви встановили зв’язок минулого тижня?

Це дієслово – чудовий спосіб проілюструвати, які перетворення відбуваються з правильними дієсловами, коли ми використовуємо їх у формі минулого часу. 

Стверджувальні речення

Якщо ми говоримо про завершені дії в минулому чи звички в минулому, нам потрібно показати в реченні, що ми говоримо саме про минулий час. Для того, щоб це зробити, ми додаємо до всіх правильних дієслів в англійській мові суфікс ‘-d’, якщо вони закінчуються на голосну 'e', або 'ed' до тих, які закінчуються на приголосну.

Проте оскільки це англійська, тут завжди буде декілька винятків! Що відбувається, коли у вас є правильне дієслово, яке закінчується на приголосну ‘c’? Ми додаємо до таких слів ще одну літеру. Наприклад, panic – panicked (запанікувати). Існує також декілька дієслів, які закінчуються сполукою голосна + приголосна, в них ми маємо подвоїти приголосну та додати суфікс ‘ed’, наприклад, cancel – cancelled (скасовувати). Багато слів також закінчуються на літеру ‘y’, і з нею теж слід бути уважними. В таких дієсловах потрібно замінити ‘y’ на ‘i’, а потім додати суфікс ‘ed’. Далі ще цікавіше! Деякі правильні дієслова також мають і неправильну форму. Ні! Ви не втрачаєте здоровий глузд! Ви могли зустрічати такі дієслова, які вважали правильними, в іншій формі – формі неправильних дієслів. Погляньте на цю таблицю та вирішіть для себе, яка форма вам більше до вподоби.

Infinitive Past simple form
Link Linked
Contact Contacted
Phone Phoned
Mimic Mimicked
Dial Dialled
Cry Cried
Learn Learned/Learnt
Dream Dreamed/Dreamt
Smell Smelled/Smelt

У повному реченні така структура буде виглядати наступним чином:

I contacted the company last week. – Я зв’язався з компанією минулого тижня.

Juan phoned the office at 2pm. – Хуан телефонував до офісу о другій годині.

Ця структура твориться за базовою моделлю. Якщо ви запам’ятаєте її, вам буде неважко створювати свої власні речення. Чому б не спробувати це просто зараз, використовуючи формулу, подану в таблиці?

Підмет Дієслово +d/ed Додаток/Обставина Обставина
Maria called  me last Saturday
We landed in Orlando in the evening
My parents joined  us for dinner

Звичайно ж, ми не говоримо лише стверджувальними реченнями, тому так важливо знати, як висловитися, використовуючи заперечні речення, і, що, напевно, ще важливіше, як поставити запитання. Давайте поглянемо спершу на заперечні речення.

Творення заперечних речень

Ви, напевно, знаєте, що в англійській мові для того, щоб показати, який граматичний час ми використовуємо, нам потрібне допоміжне дієслово, і це дієслово є обов’язковим елементом заперечних речень. У формі теперішнього часу, як ви вже, напевно, знаєте, ми використовуємо дієслова do чи does. ‘Do’ в минулому часі – це ’Did’, і саме це дієслово і буде допоміжним дієсловом для минулого часу. Хорошою новиною є те, що в past simple маємо лише одну форму допоміжного дієслова для всіх осіб.

Нижче наведено декілька прикладів заперечних речень в past simple з правильними дієсловами.

Підмет did + not Інфінітив Додаток
Jaime didn't collect the package
I didn't download the app

З наших речень зрозуміло, що, використовуючи ‘didn't’, ми говоримо про події, що відбулися в минулому. Ви можете використовувати повну форму 'did not' в офіційній переписці, проте при спілкуванні ми майже завжди використовуємо скорочену форму. Повну форму можна також використовувати для того, щоб зробити речення більш емоційно навантаженим. Наприклад, I did not jam the photocopier!! – Папір застряг у ксероксі не через мене!

Питальні речення в Past Simple з правильними дієсловами

І тепер переходимо до питальних речень. У мене є секретна формула, за допомогою якої створити питальне речення в past simple дуже просто! Ви точно зможете це зробити! ASI!  Чи навіть QUASI!!

Знову ж таки, важливо помітити цю формулу (ASI чи QUASI) в питальних реченнях. Давайте покажу, що я маю на увазі:

Auxiliary (допоміжне дієслово) Subject (Підмет) Infinitive (Інфінітив) Object (Додаток) Adverbial (Обставина)
Did you check your emails yesterday?
Did Sandra photocopy the document?  
Did

Javi

ask Xisca?  

Ви помітите, що перші три елементи в запитальних реченнях - це Auxiliary (допоміжне дієслово), Subject (підмет) та Infinitive (інфінітив). Чудово! Тож для того, щоб створити питальне речення, потрібно просто запам’ятати цей порядок. Порядок, як ви бачите, – ASI.

Що ж таке QUASI? – запитаєте ви. Здогадаєтеся, що таке QU в цій формулі? Так, звичайно ж це question word (питальне слово) – where (де), when (коли), what (що), what time (о котрій годині) тощо.

Давайте ж подивимося, як працює ця формула:

Question word (питальне слово) Auxiliary (Допоміжне дієслово) Subject (Підмет) Infinitive (Інфінітив) Adverbial (Обставина)
What time did you finish yesterday?
Which monuments did they visit in Rome?

І хоча ASI/QUASI – це типовий порядок слів у питальному реченні, існують запитання, порядок слів у яких буде дещо іншим. Запитання, наведене нижче, запитує про додаток, такі запитання називаються ‘object question’ (запитання до додатку). John – додаток до дієслова ‘call’. Це найбільш часто вживана формула в питальних реченнях = QUASI.

Question word (питальне слово) Auxiliary (Допоміжне дієслово) Subject (Підмет) Infinitive (Інфінітив) Adverbial (Обставина)
Who did you call yesterday?
Підмет дієслово+ed додаток    
I called John  

Якщо ж я хочу запитати про підмет, тобто поставити ‘subject question’ (запитання до підмету), форма такого питального речення буде дещо іншою:

Запитальне слово дієслово +d/ed додаток обставина
1.Who called you yesterday?
2.What happened?    
Підмет дієслово+ed додаток  
1. Santi called me yesterday
2.Nothing happened    

Як бачите, ми не використовуємо допоміжне дієслово в таких запитаннях. Зверніть також увагу, що дієслово тут вжите у формі минулого часу, із закінченням ‘d/ed’. Попрактикуватися ставити такі запитання ви можете на сайті Learnenglish.

Типові помилки

Як тільки ви навчитеся використовувати правильні дієслова в минулому часі, вам може закортіти за аналогією використовувати суфікс ‘d/ed’ і для творення форми минулого часу для неправильних дієслів. Тож радимо бути уважними та не винаходити свою власну версію таких дієслів, а просто вивчити їх форми минулого часу.

 *’I goed to the football match’ (Я сходив на футбол)

*’We buyed a lot yesterday’ (Я багато чого купив учора)

У багатьох студентів виникають проблеми із творенням питальних речень, оскільки знання граматики рідної мови впливає на формулювання запитань в англійській мові. Давайте подивимося на декілька таких речень та поміркуємо, чому виникли ці помилки.

* Amazon delivered the book on Saturday? (Амазон доставив книгу в суботу?)

У цьому реченні студент використав синтаксис, який ми використовуємо в українській, коли для формування запитання варто просто змінити інтонацію. Він вжив правильну форму минулого часу, проте забув додати допоміжне дієслово минулого часу (Did) для того, щоб створити граматично правильне питальне речення. Цей приклад неправильно сформульованого запитання не відповідає формулі ASI, про яку ми говорили раніше.

*1.Did you learned the verbs yesterday? – Ти вивчив дієслова вчора?

*2.Do you finished the report? – Ти дописав звіт?

Можете сказати, які помилки допущено в наведених вище прикладах? В першому реченні студент дещо «перевчив» правила. Він знає, що у формі минулого часу дієслово має закінчуватися на ‘ed’, проте забув, що це має відбуватися лише в стверджувальних реченнях. У запитаннях, в форму минулого часу ми ставимо лише допоміжне дієслово, а смислове дієслово вживається у формі інфінітива. В другому реченні студент знову використав дієслово у формі минулого часу, проте додав допоміжне дієслово ‘do’, яке використовується для творення питальних речень в теперішньому часі.

Ви іноді може побачити, як правильні дієслова у формі минулого часу використовуються з дієсловом ‘to be’ (бути). Справа в тому, що існують деякі прикметники, які мають таку саму форму, що й правильні дієслова у формі минулого часу. Давайте подивимося на приклади. Чи зможете ви зрозуміти, які зі слів тут прикметники, а які – дієслова?

A.I was surprised by the noise. – Мене здивував шум (дослівно – Я був здивований шумом)

B.I surprised my friend at the party. – Я здивував друга на вечірці

У якому з цих речень є правильне дієслово у формі минулого часу, в А чи в В? Так, в реченні В. І це абсолютно точно, адже дієслова у формі минулого часу ніколи не використовуються з дієсловом ‘to be’, а в реченні А ми бачимо його у формі минулого часу. 

Відомі приклади використання правильних дієслів у формі минулого часу

Вам і на думку на спадає, скільки правильних дієслів у формі минулого часу ви вже знаєте. Тож пропонуємо ознайомитися з цією підбіркою прикладів, які, ми впевнені, ви одразу ж пригадаєте.

Казки:

''once upon a time, there was a.... and they all lived happily ever after”. (Колись давним-давно жили та були… І жили вони довго та горя не знали).

Поп-пісні:

Адель: Someone like you (Хтось такий, як ти)

Ед Ширан: Castle on the hill (Замок на пагорбі)

Міні-тест

І тепер, коли ви вже стільки всього знаєте про правильні дієслова у формі минулого часу, давайте протестуємо ваші знання. Виконайте цю невеличку вправу, а потім звірте свої відповіді з ключем.

  1. ______ you contact the office last week?
  2. I________(answer) the email as soon as possible
  3. Перекладіть: Вони доставили пакет минулої п’ятниці
  4. Перекладіть: О котрій годині ви дзвонили?
  5. Перекладіть: Хто завантажив цей додаток?

Відповіді: 

  1. Did
  2. answered
  3. They delivered the package last Friday
  4. What time did you call?
  5. Who downloaded this app?