Від Кет Маклеллан

13 Nov 2020 - 11:43

Розділові знаки в англійській мові

Коли ми говоримо, ми робимо логічні паузи, виділяємо важливу інформацію інтонацією та (в ідеальному випадку) упорядковуємо свої ідеї таким чином, щоб наш співрозмовник міг слідкувати за ходом нашої думки без особливих зусиль. Коли ж ми пишемо, все відбувається не так інтуїтивно, тому одним зі способів оформити наше мовлення на письмі є пунктуація. Давайте порівняємо такі речення: 

Let's eat, Clare. – Давай їсти, Клер 

та

Let's eat Clare. – Давай їсти Клер

Одне з них звучить дуже дивно, і Клер воно, напевно, не сподобається. Навіть незначна різниця в пунктуації може спричинити величезну різницю в значенні. Оскільки короткі повідомлення в месенджерах та інтернеті набувають все більшої популярності, все нагальнішою стає проблема правильного використання розділових знаків у більш традиційних текстах. Правильне використання пунктуації полегшує сприйняття текстів, надає їм солідності та, звісно ж, має велике значення при складанні іспиту.   

Правила пунктуації

Тож за якими правилами потрібно розставляти розділові знаки? В нашій статті пропонуємо вам короткий огляд найбільш уживаних розділових знаків. 

Крапки (.)

Найчастіше крапку ми ставимо наприкінці речення, після висловлення закінченої думки:

Johnny grew up in Birmingham in the 1980s. – Джонні виріс у Бермінгемі у 80-тих.

Ми також використовуємо крапки з абревіатурами (які пишуться з маленької літери), наприклад, коли говоримо про час:

''See you at 3 p.m. tomorrow, Dave.'' – «Побачимося о третій, Дейве».

(зверніть увагу, що в англійській при передачі прямої мови крапка ставиться перед лапками, а не після, як ми це робимо в українській).

Коми (,)

Дехто асоціює кому із вдихом, оскільки в реченні вона виконує роль паузи. Найчастіше ми використовуємо кому в таких випадках:

Щоб відділити сурядні чи підрядні речення в складному реченні, особливо коли вони поєднані сполучниками and (та, а), but (але), so (отже), nor (ні), yet (і все ж) та for (оскільки):

I hadn't finished my homework, but I decided to go out anyway. – Я не закінчив виконувати домашню роботу, проте все одно вирішив піти прогулятися.

Sally was feeling upset, and Romesh was not helping. – Саллі почувалася пригніченою, а Ромеш ніяк не реагував.

Ми також використовуємо коми, щоб відділити підрядні речення, які містять додаткову, несуттєву інформацію. Наприклад:

On Tuesday we are going to an Indian restaurant. – У вівторок ми йдемо до індійського ресторану.

On Tuesday, which is my birthday, we are going to an Indian restaurant. – У вівторок, якраз на мій день народження, ми йдемо до індійського ресторану. (“which is my birthday” – додаткова інформація, речення не змінить свого значення, якщо ми її опустимо). 

Якщо ми наводимо в переліку більш ніж два предмети, ми відділяємо їх комами:

For dinner last night I had soup, risotto, salad, and a chocolate brownie. – Вчора на вечерю я з’їв суп, ризото, салат та шоколадний брауні (нагадуємо, що в українській мові на відміну від англійської кома перед одиничним сурядним сполучником не ставиться).

Комами також виділяються дієприслівникові сполуки:

Grabbing her hat, Valerie rushed out of the door. – Схопивши свій капелюшок, Валері вибігла за двері.

Ми також використовуємо коми, коли до когось звертаємося. Пам’ятаєте наш перший приклад?

Let's eat, Clare. – Давай їсти, Клер.

Якщо ви сумніваєтеся, чи потрібно у вашому випадку використовувати коми, спробуйте спочатку їх поставити, а потім прибрати. Чи змінилося значення вашого речення? Чи роблять коми ваш текст легшим для сприйняття?

Крапка з комою (;)

Крапка з комою – ніби старша сестра коми. Ви можете використовувати її, коли хочете з’єднати два окремих незалежних речення, між якими існує певний зв’язок, проте відсутній сполучник:

I clean my teeth everyday; I don't want to end up with tooth decay. – Я чищу зуби щодня; я не хочу мати з ними ніяких проблем.

Ви також можете поставити в цьому випадку кому та сполучник:

I clean my teeth everyday, because I don't want to end up with tooth decay. – Я чищу зуби щодня, оскільки не хочу мати з ними ніяких проблем.

Її можна також використовувати в реченні, якщо в ньому вже є коми (вона виступатиме в ролі такої собі «супер-коми»):

Dancing is great because it gets us moving, which is good for our health; it teaches us coordination, balance and rhythm; it also encourages self expression, which can build confidence.

Танці – це прекрасно, оскільки вони змушують нас рухатися, а це корисно для нашого здоров’я; вони вчать нас координації, рівновазі та ритму; вони допомагають нам самовиразитися, а це перший крок до впевненості в собі.

Двокрапка (:)

Ми використовуємо двокрапку, коли наводимо перелік предметів:

For your English class, you will need: A coursebook, a pen, a notebook, and a good teacher. – На уроках англійської вам знадобляться: підручник, ручка, зошит та хороший викладач.

Ми також використовуємо її між двома сурядними реченнями, коли друге речення пояснює перше чи містить додаткову інформацію.

She had always loved grammar: she owned multiple dictionaries and had verb lists all over the walls of her study. – Їй завжди подобалася граматика: у неї було безліч словників, а всюди на стінах висіли таблиці дієслів.

Двокрапку також можна використовувати для інтонаційного виділення окремого елемента.

There was one thing that interested her more than anything: punctuation. – Існувала єдина річ, яка цікавила її більш за все: пунктуація.

Апостроф (')

Студенти дуже часто роблять помилки при використанні апострофа, хоча правила його використання доволі чіткі. Апостроф використовується при скороченнях:

She's the smartest girl in the school. (She's = she is) – Вона найрозумніша дівчинка в школі.

We'll be there at 7 p.m. (We'll= we will) – Ми будемо там о сьомій.

Don't you think summer's better than winter? (don't= do not / summer's = summer is) – Ти думаєш літо краще за зиму?

Ще один випадок використання апострофа – при передачі значення власності, присвійності:

This is Dan's pencil case. (The pencil case belongs to Dan) – Це пенал Дена. (Пенал належить Денові).

Nick's jacket is brown. (The jacket belongs to Nick). – Піджак Ніка коричневий. (Піджак належить Ніку).

Єдине ускладнення може викликати ситуація, коли іменник вжито у множині. В такому випадку, якщо іменник закінчується на 's', апостроф ставиться після цієї літери. Якщо ж множинна форма не закінчується на 's', додаємо 's:

These are the twins' parents. – Це батьки близнюків.

This is the Jones' family home. – Це будинок родини Джона. 

The children's clothes are on the second floor. – Дитячий одяг на другому поверсі.

Знак оклику (!) та знак питання (?)

Знак питання в англійській завжди ставиться наприкінці речення за умови, що це не непряме запитання, в якому відсутня запитальна частина:

Пряме запитання: Where is the bank? – Де знаходиться банк?

Непряме запитання в питальній формі: Would you mind telling me where the bank is? – Чи не підкажете мені, де знаходить банк?

Непряме запитання: I'd like to know where the bank is. – Я б хотів дізнатися, де знаходиться банк.

Будьте обережні зі знаками оклику, оскільки останнім часом вони зустрічаються всюди і в необмежених кількостях. Особливо це помітно в соцмережах, де часто можна зустріти написи 'OMG!!! THAT IS AWESOME!!!' («О боги!!! Це так прекрасно!!!»). В будь-якому іншому тексті (особливо якщо йдеться про більш офіційний стиль) знаки оклику мають використовуватися з єдиною метою: передача вигуків. Найчастіше вони зустрічаються в прямій мові:

''Hey!'' John shouted. "I'm here!'' – «Гей!» – гукнув Джон. – «Я тут!»

Знаки оклику в дужках також часто використовуються для позначення сарказму чи іронії з боку автора:

We are all really looking forward to the meeting next week (!) – Ми тут усі з нетерпінням чекаємо на зустріч наступного тижня (!)

Якщо ви сумніваєтеся, ставити знак оклику чи ні, то, напевно, варто його все-таки пропустити (якщо тільки ви не збираєтеся написати про щось неймовірно захопливе у соцмережах)

Винятки та варіації

Між американським та британським варіантами пунктуації існують деякі відмінності. Наприклад, в американській англійській після абревіатур Mr., Mrs. та Dr. (містер, місіс та доктор) зазвичай ставимо крапку, а от в британській англійській таких правил немає.

Коли іменник, вжитий в однині, закінчується на 's', існує два можливих варіанти використання апострофа:

This is Chris' chair.

This is Chris's chair.

Які типові помилки роблять українські студенти?

1) Використовують апострофи там, де вони не потрібні, наприклад у формі множини:

There are three brown pen's. ✗

There are three brown pens ✓

2) Забувають поставити апостроф при передачі присвійності:

This weekend I'm going to the house of my grandparents. ✗

This weekend I'm going to my grandparents' house. ✓

3) Не завжди розрізняють its («його», присвійний прийменник для неістот) та it's (скорочення it is)

I love Barcelona for it's architecture ✗

I love Barcelona for its architecture ✓

Чи є якісь «відомі» приклади використання пунктуації?

Oxford comma («Оксфордська кома») – це ні на що не схожа пісня гурту “Vampire Weekend” про особливий тип коми, який іноді використовується при переліку: деякі люди визнають її за знак, деякі ні, але насправді нікому немає до цього діла.

Help! – гурт “The Beatles” відчайдушно прохає про допомогу в цій пісні 1965 року.

O Brother, Where Art Thou? – назва цього фільму із Джоржом Клуні у головній ролі – пряме запитання на староанглійській, що перекладається як «Брате, де ти?» 

Ocean's 11 («Одинадцять друзів Оушена») – як воно є: 11, які належать Оушену.

Міні-вправа

Кожне з цих речень містить пунктуаційну помилку. Знайдіть її та виправте.

1. Last night for dinner I had soup pasta, salad and chocolate cake.

2. Joe was tired but didn't go to bed early.

3.  I'd love a house with a pool, a garden, a terrace.....

4.  I'd like to know what time the train leaves?

5.  There was only one thing she wanted; money.

6.  Its the best thing that has ever happened to me.

(Відповіді)

1. Last night for dinner I had soup, pasta, salad and chocolate cake.

2. Joe was tired, but didn't go to bed early.

3. I'd love a house with a pool, a garden, a terrace, etc.

4. I'd like to know what time the train leaves.

5. There was only one thing she wanted: money.

6. It's the best thing that has ever happened to me.