Від Британської Ради в Україні

03 Dec 2021 - 14:00

So do I / neither do I – це вирази, які можна використовувати в англійській мові, щоб погодитися або не погодитися з тим, що говорить мовець. Володіння цією навичкою зазвичай перевіряють на офіційних іспитах, проте це ще й важливий елемент повсякденного спілкування. 

Якщо б вам необхідно було погодитися з таким реченням (тобто потрібно було сказати, що ви такої самої думки), як би ви це зробили?

“I really hate cauliflower” (Я ненавиджу цвітну капусту)

Це можна зробити кількома способами: Me too, I agree with you чи so do I (я теж).

А що робити, якщо речення заперечне?

“I don’t like cauliflower at all” (Я взагалі не люблю цвітну капусту).

Якщо нам потрібно погодитися із заперечним реченням, зробити це трохи складніше. Ми можемо сказати: I agree with you (я тієї ж думки), проте me too сказати вже не можна. Однак, ми можемо сказати neither do I (я теж її не люблю).

 Коли використовується ця конструкція

Як ми вже побачили, і so do I, і neither do I означають практично одне й те саме «я теж». Ми використовуємо so do I, щоб погодитися з реченням, у якому  дієслово вжите у стверджувальній формі, та  neither do I, щоб погодитись із заперечним реченням.

Існує ще декілька варіантів цих виразів. Всі вони творяться за приблизно однаковим зразком. 

Які правила використання цієї конструкції?

Ми маємо використовувати so (для стверджувальних речень), neither (для заперечних речень) з допоміжним дієсловом та додавати після них підмет: 

SO/ NEITHER + AUXILIARY VERB + SUBJECT

Те, яке допоміжне дієслово та який підмет використовувати, залежить від речення, з яким ми погоджуємося. Якщо ми виражаємо власну думку, ми завжди використовуватимемо підмет I. Якщо ми говоримо про іншу людину, ми використовуватимемо you /he /she/ we/ they. Допоміжне дієслово, яке ми використовуємо, має узгоджуватися з підметом, а це означає, що нам може знадобитися допоміжне дієслово для третьої особи однини (якщо ми говоримо про підмет he/ she (він/вона) або допоміжне дієслово минулого часу (did / was/ were / had), якщо ми говоримо про минулий час, тощо.

Наведемо декілька прикладів у таблиці:

Твердження So / neither + допоміжне дієслово (воно має узгоджуватися з підметом)  + підмет
I love chocolate So do I
I don’t like that colour Neither do I
He likes this restaurant So do I
She doesn’t want to go to the cinema
Neither does he
I have seen this film before So have I
I haven’t ever been to London Neither have I
I am listening to music So is she
He isn’t very well Neither am I
They went to the beach yesterday So did we
She didn’t do her homework last week Neither did we
They hadn’t eaten sushi before Neither had I
We had always liked the beach So had we
They were late for the meeting So were we
She wasn’t happy to see him
Neither were they
They will come round after dinner So will we
He won’t be happy Neither will I

Винятки та варіації

Nor має таке ж значення і може використовуватися так само, як і neither:

 • Dave hasn’t seen this film before, and nor have I.
 • Dave hasn’t seen this film before, and neither have I.

Як альтернативу, щоб погодитися зі стверджувальним чи заперечним реченням, ми можемо використовувати такі фрази:

I like this

 • So do I
 • Me too
 • I do too
 • I agree

I don’t like this

 • Neither / nor do I
 • Me neither (у розмовній англійській, при неформальному спілкуванні)
 • I don’t either
 • I agree 

 З цією метою ми можемо використовувати й присвійні займенники:

My bedroom is a real mess! (У моїй спальні такий безлад!)

So is mine. (У моїй теж).

His brother goes to the school on my street. (Його брат ходить до школи на моїй вулиці).

So does hers.  (ЇЇ (брат) теж).

My town isn’t very interesting, but neither is yours.  (У моєму місті не дуже цікаво, та й у твоєму теж).

Якщо ми хочемо не погодитися з твердженням, ми просто використовуємо допоміжне дієслово (стверджувальне чи заперечне), відмінне від того, яке вжито в початковому реченні.

 • I like this I don’t.
 • I don’t like thisI do.
 •  I’ve never met himI have
 • I’ve been here beforeI haven’t.

Типові помилки

В цих фразах дуже легко заплутатися. Тож для початку важливо подумати, погоджуєтеся чи не погоджуєтеся ви і з яким саме реченням (стверджувальним чи заперечним), а також про кого саме ви говорите.

Не забувайте використовувати правильний займенник (він має бути в називному відмінку).

We love chocolate and so do them. х

We love chocolate and so do they. ✓

Інколи студенти припускаються помилки, коли погоджуються із заперечним реченням.

I don’t think that’s a good idea

I don’t also  х

I don’t too  х

Neither do I  ✓

Відомі приклади

Багато прикладів таких виразів можна зустріти у програмах телебачення та фільмах. Ця добірка відео наводить декілька хороших прикладів з популярних серіалів.

У пісні Ейви Макс (Ava Max) 2019 року So Am I йдеться про те, що навіть якщо ви відчуваєте себе білою вороною, “It’s OK to be different, so am I” («Відрізнятися нормально, я сама не така, як усі»).

У 1990 по радіо часто крутили Ріка Естлі (Rick Astley) та його хіт «Never gonna give you up» («Я ніколи тебе не залишу»). Він співав “we’re no strangers to love, you know the rules, and so do I” («Ми знаємо, що таке любов, ти знаєш правила, і я також їх знаю»).

Міні-вправа

Чи зможете ви знайти та виправити помилки в цих реченнях?

 1. She didn’t know the answer to the question and I neither.
 2. “We didn’t understand what the teacher said in the class.” “Neither did them.”

3.“I don’t enjoy going to the gym.” “Me too”

4.Jacob didn’t come to the party and nor do Sam.

5.I wasn’t happy with the project, and neither was they.

Відповіді:

 1. She didn’t know the answer to the question and neither did I.
 2. “We didn’t understand what the teacher said in the class.” “Neither did they.”
 3. “I don’t enjoy going to the gym.” “Me neither
 4. Jacob didn’t come to the party and nor did Sam.
 5. I wasn’t happy with the project, and neither were they.