Date
Середа 22 квітня 2020 -
19:00 до 21:00

22 квітня о 19.00 за київським часом відбудеться цифрова екскурсія виставкою «Майже там» із Тетяною Кочубінською, співкураторкою виставки, та Іллєю Заболотним, менеджером мистецьких проектів Британської Ради в Україні. 

Цифрова виставка «Майже там» дозволяє поринути у мистецтво без кордонів і обмежень! В центрі уваги виставки — вічне бажання людини визначити власне місце як відносно країни, так і стосовно внутрішніх прагнень щодо себе. Глядачі виставки побачать художні твори, які досліджують соціальні обмеження та видимі й невидимі межі. 

Тетяна Кочубінська разом із Теоною Буркіашвілі з Грузії та Сейхан Мусаоглу з Туреччини, працювала над концепцією виставки, опрацювавши глобальну колекцію мистецьких творів Британської Ради та поєднавши митців із різних контекстів, із різних країн у цифровому просторі.

Зустріч відбудеться у форматі обговорення, під час якого Тетяна Кочубінська та Ілля Заболотний поділяться власним досвідом організації цифрової виставки, розкажуть про концепцію виставки та представлять ключові роботи. 

Екскурсія проводитиметься російською мовою, оскільки серед глядачів будуть представники різних країн. Ви зможете поставити запитання українською, англійською чи російською мовами.

Долучайтеся до цифрової екскурсії за посиланням.

Ознайомитись із виставкою — https://exhibitions.britishcouncil.org/ 

Кураторская экскурсия по цифровой выставке «Почти там» с Татьяной Кочубинской и Ильей Заболотным.

22 апреля в 19.00 по киевскому времени состоится цифровая экскурсия по выставке «Почти там» с Татьяной Кочубинской, сокураторкой выставки, и Ильей Заболотным, менеджером художественных проектов Британского Совета в Украине.

Цифровая выставка «Почти там» позволяет окунуться в искусство без границ и ограничений! В центре внимания выставки - вечное желание человека найти свое место как в отношении страны, так и в отношении внутренних стремлений по себе. Зрители выставки увидят художественные произведения, которые исследуют социальные ограничения и видимые и невидимые границы.

Татьяна Кочубинская вместе с Теона Буркиашвили из Грузии и Сейхан Мусаоглу из Турции, работала над концепцией выставки, обработав глобальную коллекцию художественных произведений Британского Совета и соединив художников из разных контекстов, из разных стран в цифровом пространстве.

Встреча пройдет в формате обсуждения, во время которого Татьяна Кочубинская и Илья Заболотный поделятся собственным опытом организации цифровой выставки, расскажут о концепции выставки и представят ключевые работы.

Экскурсия будет проводиться на русском языке, поскольку среди зрителей будут представители разных стран. Вы сможете задать вопрос на украинском, английском или русском языках.

Присоединяйтесь к цифровой экскурсию по ссылке.

Ознакомиться с выставкой — https://exhibitions.britishcouncil.org/