Дякуємо за вашу заявку!

Підписавшись на цей курс LearnEnglishPathways ви погоджуєтеся з такими умовами:

 • Британська Рада може зв’язуватися з вами за контактами, які ви надаєте.
 • Ви пройдете цей курс повністю.
 • Ви надасте відгук Британській Раді по проходженні половини курсу і в кінці.
 • Ви погоджуєтеся, що ваш відгук може бути опублікований Британською Радою.
 • Вас можуть запросити на зустріч для надання відгуку у вашому регіоні після завершення курсу.
 • Ви не віддаватимете і не продаватимете цей курс іншим
 • Якщо за якоїсь причини ви не можете завершити курс, ви повідомите про це Британську Раду.
 • Якщо вас буде відібрано для проходження курсу, ви маєте пройти тест на визначення рівня володіння мовою, який ми надамо на початку наступного місяця.

Питаючи вас про професійну інформацію, ми обіцяємо:

 • Повідомити вас про те, навіщо нам ця інформація
 • Питати лише про ту інформацію, яка нам необхідна і не збирати забагато інформації, якої не потребуємо.
 • Захищати її і не давати до неї доступ тим, хто не має до цього відношення
 • Не зберігати її довше, ніж це необхідно
 • Не надавати вашу особисту інформацію для використання у комерційних цілях без вашої згоди

 

 

Thank you for submitting the form!

By signing up for this Learn English Pathways course, you agree to the following terms and conditions:

 • The British Council can contact you using the details which you provided. 
 • You will complete the course in its entirety.
 • You will provide feedback to the British Council halfway through the course and at the end of the course.
 • You agree, where requested, that your feedback can be published by the British Council.
 • You may be invited to attend a face-to-face feedback session in your area at the end of the course.
 • You do not donate or sell the course to another individual.
 • If, for any reason, you are unable to complete the course you must inform the British Council.
 • If successfully selected you must complete the online placement test provided at the beginning of the next month.

When we ask you for personal information, we promise:

 • to make sure you know why we need it
 • to only ask for what we need, and not to collect too much or irrelevant information
 • to protect it and make sure nobody has access to it who shouldn’t
 • to make sure we don’t keep it longer than necessary
 • not to make your personal information available for commercial use without your permission.