Від Anne Wilding

26 Jul 2023 - 14:03

Нам потрібно знати назви частин тіла, якщо ми хочемо когось описати, коли відвідуємо лікаря або взагалі говоримо про болі та хвороби. І хоча ми й використовуємо слова "head" (голова) та "hand" (рука) щодня, деякі специфічні назви частин тіла все-таки можуть вилетіти з голови у найпотрібніший момент, незалежно від того, який у нас рівень англійської.

У цьому пості ми розповімо вам про частини тіла, розподіливши їх за частотою вживання: від найбільш уживаних до найменш уживаних. Тож можете взяти від статті те, що потрібне саме вам. А на сайті Learn English Kids ви знайдете ще більше лексики та вправ на частини тіла для дітей.

Основна лексика

Наведені нижче слова на позначення частин тіла використовуються в англійській мові найчастіше:

head голова
face обличчя
eye око
nose ніс
mouth рот
ear вухо
neck шия
shoulder плече
back спина
chest груди
arm рука
hand рука (до кисті)
finger палець на руці
elbow лікоть
leg нога
foot (feet) ступня
toe палець на нозі
knee коліно
heart серце
brain мозок

Опис людей

Коли ми описуємо певні особливості людей, ми зазвичай використовуємо дієслово have (або have got). Наприклад:

She has brown/blue/green eyes. У неї карі/ блакитні/ зелені очі.
He has brown/blond/red hair. У нього каштанове/ світле/ руде волосся.
She has big brown eyes. У неї великі карі очі.
He has short red hair. У нього коротке руде волосся.
She has freckles. У неї ластовиння.
He has a beard/moustache. У нього борода/ вуса.

Зверніть увагу, що порядок прикметників у третьому та четвертому прикладах – спочатку розмір, потім колір.

Коли ми описуємо, як людина виглядає загалом, ми використовуємо "be", наприклад:

She is tall. Вона високого зросту
He is small. Він невисокий
She is slim. Вона струнка

Більше деталей

Нижче наведемо лексику, які використовується не так часто:

cheek щока
chin підборіддя
eyebrow брова
eyelash вія
eyelid повіка
lip губа
tooth (teeth) зуб (зуби)
tongue язик
nostril ніздря

Руки та ноги:

upper arm плече (частина руки від плеча до ліктя)
forearm передпліччя
wrist зап'ясток
palm долоня
thumb великий палець 
thigh стегно
shin гомілка
ankle щиколотка
heel п'ятка
toe палець на нозі

Органи, які знаходяться у нас всередині:

lung легеня
vein вена
throat горло
stomach шлунок
intestines нутрощі
liver печінка
kidney нирка
bone кістка
muscle м'яз
skeleton скелет
spine хребет
nerves / nervous system нерви / нервова система
rib ребро
ribcage грудна клітина
skin шкіра
blood кров

Травми

Ось деякі розповсюджені фрази, за допомогою яких можна описати травми:

to break your leg/arm (a bone) зламати руку/ ногу (кістку)
to twist your ankle/wrist (a joint) вивихнути щиколотку/ зап’ясток (суглоб)
to strain your back/calf (a muscle or group of muscles) потягнути спину/ литку (м’яз чи групу м’язів)
to pull a muscle розтягнути м’яз
to dislocate your shoulder/hip (a joint) вивихнути плече/ стегно (суглоб)
whiplash хлистова травма

Ідіоматичні вирази з частинами тіла

І, нарешті, наведемо декілька ідіоматичних виразів, у яких фігурують частини тіла:

 to give someone/yourself a pat on the back похвалити когось/ себе за досягнені результати
You're doing my head in! ти мене нервуєш/ виводиш із себе
I'm all ears! уважно тебе слухаю
to get cold feet злякатися, заклякнути на місці
to get something off your chest розповісти комусь про щось, зняти тягар з душі
Do you want a hand? Тобі потрібна допомога?
the head of the organisation/company голова організації/ компанії
to get on someone's nerves дратувати когось

Наприклад:

"Well done on passing your exam with such a high mark- you should give yourself a pat on the back!"
«Ти молодець, що склав іспит на таку високу оцінку! Ти маєш собою пишатися!»

"Do you want a hand carrying all those books?"
«Тобі допомогти донести всі ці книжки?»

"That car alarm has been going for hours! It's really getting on my nerves now!"
Ця автомобільна сирена виє вже кілька годин. Як же вона мене дратує!

Які з цих виразів такі самі або схожі на вирази у вашій мові? Які з них звучать смішно, якщо ви перекладете їх слово в слово? Якщо ви ставитимете собі подібні запитання, ви зможете запам’ятати їх краще та краще зрозуміти, як працює англійська.

Міні-вправа

Заповніть пропуски у реченнях відповідними словами на позначення частин тіла:

1. Your ______ is in the middle of your face and has two nostrils.

2. Your mouth had two ______ .

3. The plural of tooth is _______ .

4. The plural of foot is _______

5. Your _________ pumps blood around your body.

6. Your ________ runs up the middle of your back.

7. She pulled a ________ playing football.

8. She is the ______ of a big company in Tokyo.

9. Can you give me a _____ moving these boxes?

10. You worked really hard learning all those words- give yourself a pat on the _____!

Відповіді:

1. nose

2. lips

3. teeth

4. feet

5. heart

6. spine

7. muscle

8. head

9. hand

10. back