Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Команда Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з фасилітатором Валерією Міляєвою

«Програма дала новий погляд на зміни не заради змін, а заради розвитку та розширення можливостей як команди (чи університету в цілому), так і особистості»

Тетяна Степанова, старший науковий співробітник відділу інновацій та трансферу технологій

Проект

Створення проектного офісу як інституціональна зміна та крок в розвитку потенціалу університету   

Презентація результатів участі в Програмі

Зовнішні посилання