У результаті ретельного розгляду заявок усіх зацікавлених вітчизняних вузів Британською Радою, Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти Сполученого Королівства було відібрано 14 університетів для участі в третьому циклі Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України. Оцінювалися якість поданої проектної заявки, потенціал команди для реалізації проекту та заплановані заходи із розповсюдження результатів діяльності в рамках Програмі.

Учасники Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України 2018/19 року (в алфавітному порядку):

No

Університет

Назва проекту

1

Відкритий міжнародний університету розвитку людини «Україна»

«ІСТАР – Інклюзивна освіта для соціальної трансформації, доступності та відповідальності»

2

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Вдосконалення лідерського потенціалу університету шляхом розвитку центру проектної діяльності та академічної мобільності

3

Вінницький національний технічний університет

Формування культуры академічної доброчесності в студентську середовищі

4

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Університет як центр громадської думки

5

Державний університет інфраструктури та технологій

Стратегія інтернаціоналізації Державного університету інфраструктури та технологій

6

Донецький державний університет управління

Екологізація стратегії розвитку ДОНДУУ

7

Луцький національний технічний університет

Бренд-менеджмент Луцького НТУ на ринку освітніх послуг

8

Національний авіаційний університет

Ефективне партнерство університету зі стейкхолдерами

9

Національний гірничий університет

Розширення міжнародної співпраці як результат відображення трансформаційних змін університету в маркетинговій, міжнародній та інформаційній діяльності

10

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Реформування системи підготовки молодих викладачів університету

11

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Міжнародний клас: інтернаціоналізація у викладанні та навчанні

12

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Розвиток лідерського потенціалу молодих вчених університету

13

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Інтернаціоналізація університету в умовах автономії вузу та соціально-політичної нестабільності в Україні

14

Університет імені Альфреда Нобеля

Створення регіонального хабу гейміфікації навчального процесу «Нобель-Quiz»