Проєкт «Шкільний вчитель нового покоління»

Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні започаткували проєкт «Шкільний вчитель нового покоління» у березні 2013 року у відповідь на потребу оновити зміст та підходи до мовної та методичної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов у закладах вищої освіти (ЗВО) країни.

Мета проєкту — створити та впровадити нову програму підготовки вчителів англійської мови у вищих навчальних педагогічних закладах України.

Команда Проєкту:

Нову Програму підготовки вчителів англійської мови розробили 13 лекторів із восьми ВНЗ України: 

 • Вінницького державного педагогічного університету; 
 • Житомирського державного університету; 
 • Мелітопольського державного педагогічного університету; 
 • Ніжинського державного університету; 
 • Прикарпатського національного університету; 
 • Уманського державного педагогічного університету; 
 • Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету; 
 • Чернівецького національного університету.

Етапи реалізації Проєкту: 

2013-2014 Базове дослідження
2014-2015 Проєктні зустрічі
2015-2018 Школи професійної майстерності для тренерів
2016-2019 Навчання студентів за експериментальною методикою

Особливі події проєкту:

04-05 березня 2013 року Ініціювання проєкту
18-20 грудня 2013 року Навчальний візит до Університету сучасних мов в Узбекистані
23-27 березня 2014 року Навчальний візит до Інституту мовної освіти міста Норвіч, Велика Британія
22-26 вересня 2014 року Презентація досліджень, рекомендацій та плану дій Міністерству освіти
24 квітня 2014 року Презентація нової Програми на щорічній конференції IATEFL
01 вересня 2016 року Початок Пілотування нової Програми 
13 листопада 2018 року Міжнародна інформаційно-практична конференція «Учителі нового покоління: секрети успіху»
26 листопада 2019 року Презентація результатів оцінювання проєкту «Шкільний учитель нового покоління» за участю Алана Макензі, незалежного експерта з оцінки результатів проєкту

Нова Програма підготовки майбутніх вчителів

Пілотування Програми розпочалося у вересні 2016 року і тривало 3 роки. До пілотування було залучено загалом 14 університетів та 5 педагогічних коледжів України. 

У 2016–2017 навчальному році учасниками експерименту були 10 університетів, в яких викладання нової програми з методики забезпечували 51 викладач. В цей період за програмою навчались 470 студентів, які проходили педагогічну практику у 46 загальноосвітніх навчальних закладів під наставництвом 188 учителів. 

У 2018-2019 роках до проєкту було залучено 14 університетів, 82 викладачі, 1283 студентів, 107 загальноосвітніх закладів та 344 учителів-наставників.

Зміст Програми 

Нова Програма складається із 23 модулів. Кожен модуль включає цілі, зміст та критерії оцінювання. До Програми включено також словник термінів та керівні принципи впровадження Програми. 

Загальна кількість навчальних годин, передбачених Програмою – 660 (22 кредити), з них 396 годин – практичних занять та 264 години – самостійного вивчення. 

Викладацька практика передбачає досвід спостереження під час 2 року навчання, практику асистування вчителю під час 3 року навчання та самостійне викладання протягом 4 року навчання.

Школи професійного розвитку викладачів

З метою підготовки викладачів Британською Радою в Україні протягом 2015-2017  років  було проведено 6 Шкіл професійного розвитку, де понад  200 викладачів пройшли підготовку як з методики іноземних мов, так і практики англійської мови. Школи  мали шалений успіх, оскільки заняття проходили цікаво, змістовно та iнтенсивно.

Протягом 2015-2018 років було також проведено 2 Школи професійної майстерності не лишень для викладачів вузів але й для вчителів-партнерів, метою яких було підготувати вчителів до імплементації даної програми.

Результати Проєкту: 

Звіт про базове дослідження українською мовою. 
- Методологічна Програма підготовки вчителів англійської мови, яка включає:

 • портфоліо,
 • керівні принципи навчальних програм,
 • модулі та їх специфікації, 
 • критерії оцінювання та зразки завдань, 
 • зразки матеріалів та словник термінів.

- Програми професійного розвитку вчителів та тренерів:

 • Розуміння вивчення та викладання
 • Розуміння підготовки майбутніх вчителів
 • Планування вивчення та викладання
 • Комунікативні методи вивчення та викладання мови
 • Навички 21 століття 

У 2018 році для оцінювання результатів проєкту було запрошено незалежного експерта з англійської мови – Алана Макензі, який провів дослідження щодо результатів впровадження проєкту та досягнень університетів-учасників. 

26 листопада 2019 року відбудеться заключна конференція за участю представників Міністерства освіти і науки України, 40 вищих учбових закладів та безпосередньо учасників проєкту. На ній будуть представлені результати проєкту, короткий огляд експериментальної програми з методики навчання англійської мови, а також буде надана можливість поставити запитання учасникам проєкту.

Детальніше про Проєкт на сайті проєкту.