Від Кет Маклеллан

04 Jul 2022 - 11:38

Сьогодні інтернет просто-таки переповнений статтями на кшталт “30 movies you should watch before 50” («30 фільмів, які ви маєте подивитися до 50 років») або “Things you should never say to your boss” («Речі, які ніколи не варто говорити начальнику»). Загалом же такі види статей доволі популярні, і зверніть увагу, що для того, щоб дати пораду чи сказати, що це непогана ідея, у них використовується дієслово should. В цій статті ми дамо вам декілька порад щодо того, як використовувати модальне дієслово should в англійській мові.

Коли ми використовуємо це дієслово?

Існують різні ситуації, у яких ми можемо використовувати дієслово should. Воно переважно використовується, як ми вже побачили, для того, аби дати пораду: 

If your headache doesn’t get better in a couple of days, you should go to the doctor. – Якщо твій головний біль не пройде за декілька днів, тобі варто буде піти до лікаря. 
If you want to improve your language skills, you should try to read something in English every day. – Якщо ти хочеш покращити свої навички з англійської, спробуй читати щось англійською щодня.

Ми також можемо використовувати дієслово should, щоб виразити свою думку щодо того, яким в ідеалі має бути стан речей:

Education should be free for everyone. – Освіта має бути безкоштовною для всіх. 
Women shouldn’t be paid less than men for doing the same work. – Жінкам не мають платити менше, ніж чоловікам за ту саму роботу.

Зверніть увагу, що коли ми використовуємо should в цьому значенні, ми не говоримо про ситуацію, яка вона є насправді. Ми говоримо про те, що, на нашу думку, було б правильним. 

Ми також можемо використовувати дієслово should для висловлення своїх припущень, коли говоримо про те, що, на нашу думку, є можливим:

Where’s Joe? – Де Джоуі? 
He finishes work at 6pm today, so he should be here soon. – Він закінчує роботу о 6, тож він має незабаром бути тут.

The party on Saturday should be good - everyone is going. – Вечірка в суботу має бути класною – на неї йдуть усі.

Ми також можемо використовувати should в минулому часі, коли говоримо про те, що було б непогано зробити (проте цього не трапилося). Ми часто використовуємо цю форму, коли говоримо про те, про що ми жалкуємо:

I should have told her I loved her. – Мені варто було сказати їй, що я її кохаю (я не сказав, і тепер жалкую про це). 
Clara shouldn’t have sent that e-mail. – Карлі не варто було надсилати того листа. (вона його надіслала, і це виявилося не дуже хорошою ідеєю).

Які правила використання цього дієслова?

Should – це модальне дієслово, тому до нього застосовуються ті самі правила, що й до інших модальних дієслів.

 • Після модальних дієслів ніколи не використовується частка «to», ми використовуємо після них інфінітив без «to»

You should study more if you want to pass that exam. ✓ 
You should to study more if you want to pass that exam x

 • Заперечна форма should – should not, хоча зазвичай ми використовуємо скорочену форму shouldn’t (якщо тільки не хочемо зробити акцент на запереченні)

You shouldn’t listen to what James says - he’s often wrong. – Не варто слухати, що каже Джеймс, він часто помиляється.
The children definitely should not be allowed in the study. – Дітям справді не варто дозволяти заходити до кабінету.

 • Ми можемо використовувати should у питальних реченнях. В позитивних запитаннях should має значення «чи хороша це ідея?», в той час, як у заперечних питальних реченнях ми ніби шукаємо підтвердження тому, що, на нашу думку, мало б статися/ бути зробленим.

Should I turn off the lights? – Вимкнути світло? (Це хороша ідея/ ти хочеш, щоб я це зробив?)
Shouldn’t you have finished by now? – Хіба ти не мав вже закінчити? (Я думаю, ти мав би вже закінчити!)

 • Для того, щоб поставити модальне дієслово в минулий час, ми використовуємо формулу modal + have + past participle

Jen should have listened to me. – Джен варто було мене послухати. 
Paolo shouldn’t have eaten the last cake - it was for Jordi. – Паоло не варто було доїдати торт, я залишила його для Джорді. 

Іноді ми використовуємо скорочення: Jen should’ve listened to me.

Винятки та варіації

Ми також можемо використовувати should в умовних реченнях, коли хочемо, щоб стиль нашого мовлення/ письма був більш офіційним. Порівняйте ці два речення:

If you want to cancel the holiday, please let us know within 7 days. 
If you should want to cancel the holiday, please inform us within 7 days. 
Якщо ви вирішите відмінити поїздку, повідомте нас про це за 7 днів, будь ласка. 

Обидва речення мають те саме значення, проте використання should в другому реченні надає йому відтінку офіційності. Така конструкція часто використовується у примітках дрібним шрифтом у контрактах (або в умовах користування на сторінках веб-сайтів).

Щоб зробити речення ще більш офіційним, ми можемо використати інверсію, тобто замість фрази “if you should want” ми можемо сказати “should you want”:

Should you want to cancel the holiday, please inform us within 7 days.

Коли даємо пораду, ми також можемо використовувати must замість should. Таким чином ми ніби наголошуємо на своїй думці.

If you have had the flu for more than a week, you should go to the doctor. – Якщо ваш грип триває понад тиждень, радимо сходити до лікаря. (Порада – це слушна думка) 
If you have had the flu for more than a week, you must go to the doctor. – Якщо ваш грип триває понад тиждень, ви мусите сходити до лікаря. (Наполеглива порада – це життєво необхідно) 

Замість should використовують також його синонім ought to:

Jess should be a singer - she has an amazing voice!
Jess ought to be a singer - she has an amazing voice!
Джесс має стати співачкою. У неї неймовірний голос!

Ще одним синонімом модального дієслова should є дієслово had better. Воно зазвичай скорочується до I’d better, you’d better, he’d better тощо. Ми використовуємо його, коли говоримо про події в теперішньому чи майбутньому часі, особливо коли хочемо показати, що те, що ми НЕ зробимо, матиме погані наслідки. В цьому випадку ми також можемо використовувати ought to:

I should leave now, before it starts snowing.
I’d better leave now, before it starts snowing.
I ought to leave now, before it starts snowing.
Я краще піду, поки не пішов сніг.

Ви можете зустріти й інші вирази, в яких використовується should. Наприклад, усталеною відповіддю при отриманні подарунку від когось є “Thank you, you shouldn’t have!” («Дякую, але не варто було»), що може звучати так, ніби ви невдячні, а насправді ж є лише прикладом висловлення вдячності по-британськи.

Ще одним прикладом може слугувати ситуація, коли хтось просить вас про послугу. Прийнятною відповіддю на таке прохання є “That shouldn’t be a problem” («Не проблема»), що означає “That’s fine” («Добре, звичайно!»).

Типові помилки

Однією з найрозповсюдженіших помилок, які роблять студенти при використанні should, є використання частки «to». Студенти забувають, що після модальних дієслів вона ніколи не використовується.

I should to spend more time reading in English. x
I should spend more time reading in English. ✓

Іноді студенти плутають, коли використовувати must, а коли should (та їхні заперечні варіанти). Обидва дієслова можна використовувати для порад, проте must і mustn’t слід використовувати, коли ви говорите про щось, що є обов’язковим або таким, чого робити не можна. Should і shouldn’t просто означають «це (не)хороша ідея». Тому так важливо використати тут правильне дієслово в залежності від того, чи хочете ви сказати, що щось є просто непоганою ідеєю, чи воно є обов’язковим до виконання.

You shouldn’t smoke in the cinema. x
You mustn’t smoke in the cinema ✓ (це заборонено)

You should wear a seatbelt when you drive. x
You must wear a seatbelt when you drive. ✓ (це закон)

При використанні дієслова had better у розмові буває важко розчути ‘d, проте не забувайте вживати його на письмі!

You better not tell Mr Jennings about what you did! x
You’d better not tell Mr Jennings about what you did! ✓

Відомі приклади

Окрім сотень прикладів статей з порадами на найрізноманітніші теми, ви можете знайти багато прикладів використання should у поп-культурі.

Дві дуже відомі пісні, у яких, зокрема, є це дієслово – це пісня The Beatles’ Hard Day’s Night, у якій вони співають “it’s been a hard day’s night, I should be sleeping like a log” («це ніч після важкого дня, я, напевно, спатиму, як убитий») та хіт гурту The Clash 1981 року Should I Stay or Should I Go? Це класика року. У ній головний герой намагається прийняти рішення, що є йому краще зробити (піти чи залишитися).

Міні-тест

Знайдіть та виправте помилки у цих реченнях (відповіді подано внизу):

 1. Kerry shouldn’t to spend so much time on Facebook
 2. Jon shouldn’t said that to his boss - now he will have to find a new job.
 3. You shouldn’t talk during the exam.
 4. Arancha better rest her ankle until she is recovered.
 5. Should you be in bed now? It’s past midnight!

Відповіді:

 1. Kerry shouldn’t spend so much time on Facebook
 2. Jon shouldn’t have said that to his boss - now he will have to find a new job.
 3. You mustn’t talk during the exam.
 4. Arancha had better rest her ankle until she is recovered.
 5. Shouldn’t you be in bed now? It’s past midnight!