Центр громадської активності «РЕЗУЛЬТАТ»

Центр громадської активності «РЕЗУЛЬТАТ»

Мета громадської організації – розвиток ініціатив, що спрямовані на зміцнення демократичного громадянського суспільства в Україні, через розробку і реалізацію різноманітних програм і проектів.

Напрямки за якими працює організація :

– Боротьба з корупцією ;

– Місцеве самоврядування ;

– Гендерна рівність ;

– Молодіжна політика ;

– Міжнародна співпраця ;

– Культура ;

– Соціальні ініціативи.

Центр соціального партнерства

Центр соціального партнерства

Місією ЦСП є підвищення якості життя населення. Досягнення своєї місії Центр розглядає в нерозривному зв’язку з духовним, соціальним і економічним розвитком, екологічною безпекою регіону і згодою в громадянському житті. 

Черкаський Державний Технологічний Університет

Черкаський державний технологічний університет

Своєю діяльністю Черкаський державний технологічний університет сприяє соціальному розвитку та сталому суспільному розвитку на локальному та регіональному рівнях шляхом провадження на високому рівні освітньої та наукової діяльності, формування у студентів активної громадської позиції, розвитку навичок соціальної комунікації та взаємодії, реалізації соціальних змін.

Чернігівський національний технологічний університет

Чернігівський національний технологічний університет

Національний ВУЗ, який високо цінується за якість освіти. Вніс вагомий внесок у розвиток національної освіти та науки, отримав міжнародне визнання результатів своєї діяльності в галузі підготовки кадрів,має загальнодержавне та загальнонародне визнання.

Чорноморський Національний університет ім. П.Могили

ЧНУ ім. П.Могили знаходиться в м.Миколаєві. В університеті створено всі умови для розвитку молодих фахівців нової генерації (представлені факультети політології, економіки, права, філології, медицини, комп'ютерних наук та інші). Основні напрямки проектної роботи: Соціологічно-психологічних центр (Центр розвитку особистості студента), тренінгова робота та освіта для військових.