Від Британської Ради в Україні

16 Jan 2022 - 18:02

Крупний план столу з зошитом та рукою дівчини

Іменник – це частина мови, яка позначає в англійській мові безліч речей: іменники можуть називати предмет чи об’єкт (наприклад, chair - стілець, table - стіл, bird - пташка), людину (teacher - викладач, doctor - лікар, hairdresser - перукар) чи щось більш абстрактне (happiness - щастя, love - любов, peace - мир). Деякі з цих іменників злічувані, деякі – незлічувані, а деякі належать до обох категорій одразу. Давайте поглянемо, як це працює:    

Злічувані іменники 

Більшість іменників в англійській мові – злічувані, а це означає, що вони мають форму однини та множини, і ви можете говорити про кількість об’єктів, які вони позначають. У формі однини вони використовуються з артиклем (a, an чи the). Форма множини правильних іменників утворюється додаванням закінчення «s».

There was a cat sunbathing in the garden. (У саду на сонці ніжився кіт)

There were four cats sunbathing in the garden. (У саду на сонці ніжилися чотири коти)

Проте, деякі злічувані іменники мають неправильні форми множини, до них належать такі іменники, як man (чоловік), woman (жінка), child (дитина), mouse (миша), foot (ступня), tooth (зуб).

Jordi met a man last night who works for the government. (Вчора Джоді зустріла чоловіка, який працює в уряді) 

Jordi met two men last night who work for the government. (Вчора Джоді зустріла двох чоловіків, які працюють в уряді)

Незлічувані іменники

Незлічувані іменники – це (судячи з назви) іменники, які неможливо порахувати. До таких іменників належать такі речі, як information (інформація), water (вода), furniture (меблі), та абстрактні іменники на кшталт happiness (щастя) чи anger (злість). Ці іменники неможливо використовувати з числівниками, вони використовуються без артиклів.

I needed information. (Мені потрібна інформація). Такий варіант можливий.

I needed three informations. (Мені потрібні три інформації). А цей варіант неможливий, оскільки ми не можемо «порахувати» інформацію. 

Іменники, що належать до обох груп

Деякі іменники можуть бути як злічуваними, так і незлічуваними, залежно від того, що вони позначають.

Jason has never liked coffee. (Джейсону ніколи не подобалася кава).

У цьому реченні «кава» – незлічуваний іменник, оскільки позначає назву такої рідини, як кава.

'Would you like a coffee?' (Хочеш кави?)

'No thanks - I've already had three coffees this morning' (Ні, дякую. Я вже випив три зранку).

Тут кава – злічуваний іменник, оскільки мовець говорить про окрему порцію кави.

Деякі абстрактні іменники можуть також бути злічуваними та незлічуваними.

Friendship is more important than money. (Дружба важливіша за гроші).

Тут іменник «дружба» незлічуваний, тому що йдеться про абстрактний концепт дружби як такої.

Out of all his friendships, Gary valued Monica's the most. (З-поміж усіх його приятельських стосунків, Гарі цінував дружбу з Монікою найбільше).

У цьому випадку «дружба» - це злічуваний іменник, оскільки стосується окремої конкретної дружби серед багатьох інших.

Які правила використання злічуваних та незлічуваних іменників

Отже, як вам зрозуміти, належить слово до злічуваних чи незлічуваних іменників? На жаль, чітких правил, за якими можна було б швидко це визначити, не існує. Зазвичай тут працюватиме правило «так краще звучить», яке не дуже допоміжне, коли ви тільки вивчаєте мову. Єдиний точний спосіб це дізнатися – перевірити слово в хорошому словнику. Давайте подивимося на словникову статтю для слова “money”:

money: noun [U]  /ˈmʌni/

what you earn, save, invest and use to pay for things.

Позначка [U] вказує нам на те, що це слово – незлічуваний іменник. Поряд зі злічуваними іменниками стоятиме [C]. Це найпростіший спосіб перевірити себе, коли маєте сумніви.   

Визначення кількості для злічуваних і незлічуваних іменників

Ми можемо використовувати різні слова та вирази на позначення кількості для злічуваних та незлічуваних іменників. Зверніть увагу, що деякі з них можуть використовуватися з обома групами іменників. Тому, коли сумніваєтеся, використовуйте саме їх.

  Злічувані Незлічувані
Невелика кількість

I have a few apples

I have some apples

I don't have many apples

I have few apples

(У мене є декілька/ небагато яблук)

I have a little information

I have some information

I don't have much information

I have little information

(У мене є трохи/ небагато інформації)

Велика кількість

I have a lot of apples

I have lots of apples

I have a large number of apples

I have plenty of apples

(У мене є багато яблук)

I have a lot of information

I have lots of information

I have a great deal of information

I have plenty of information

(У мене є багато інформації)

Відсутність

I have no apples

I don't have any apples

(У мене немає яблук)

I have no information

I don't have any information

(У мене немає інформації)

Винятки та варіації

Запам’ятайте, що many, much та any використовуються у заперечних та питальних реченнях. 

Проте, many та much можуть також використовуватися у стверджувальних реченнях зі словом 'too' у значенні «більше, ніж вам потрібно».

There are too many people in here - I can hardly move! (Тут занадто багато людей – я ледве можу поворухнутися!)

There was too much noise in the bar - she couldn't hear what he was saying. (В барі було занадто галасливо – вона його зовсім не чула)

Іноді ми можемо перетворити незлічувані іменники на злічувані, додавши якесь слово.

Наприклад:

He gave me three good pieces of advice. (Вона дала мені три хороші поради).

I bought two loaves of bread to make the sandwiches. (Я купив дві хлібини, щоб зробити сендвічі).

Only a few drops of rain fell on her before she got home. (Вона не встигла змокнути, поки потрапила додому. На неї впало лише кілька краплин дощу).

Ось ще декілька прикладів структур такого типу.

Якщо хтось запитує 'how much?' чи 'how many?' (скільки?), і відповідь на це запитання – «0», ми можемо використати слово none (жодного) (а не any).

'How many biscuits are left?' – Скільки печива залишилось?

'None. I ate them all.' – Жодного. Я його все з’їв

Найрозповсюдженіші помилки

Коли порівнюєте кількість іменників, пам’ятайте, що fewer використовується зі злічуваними іменниками, а less – з незлічуваними. Це типова помилка, якої припускаються навіть носії мови.

Наприклад, у супермаркетах Великої Британії можемо побачити:

These crips have 25% less fat than others. ✓ (В цих чіпсах на 25% менше жиру, ніж в інших)

There are less calories in these biscuits. ✗ (В цьому печиві менше калорій) – тут має бути “fewer calories”, оскільки «калорії» – злічуваний іменник

Іменник 'News' (новина) – завжди незлічуваний (навіть якщо він і виглядає, як форма множини). Нам потрібно додати до нього ще одне слово, щоб він став злічуваним, наприклад 'news article' (новинна стаття) чи 'news report' (репортаж новин), чи 'news item' (новина). Те саме стосується слова 'series' (серіал).

I have just read a very interesting new.✗

I have just read a very interesting news article.✓

Jess is watching a great police serie at the moment. ✗

Jess is watching a great police series at the moment. ✓

Коли ми вживаємо злічуваний іменник у формі однини, ми найчастіше використовуємо артикль 'a' замість слова «один» (якщо ми не маємо на увазі «тільки один»).

Would you like one drink? ✗

Would you like a drink?✓

Будьте уважні, коли використовуєте слова few / a few чи little / a little. Як уже зазначалося вище, few / a few використовується зі злічуваними іменниками, а little / a little – з незлічуваними. Проте між ними існує різниця.

A few та a little означає «декілька, якась кількість», тоді як few та little значить «небагато, мало» і робить наголос на невеликій кількості чогось. Ці слова часто використовують зі словом very.

I have a few friends. (У мене є кілька друзів. Я доволі популярний)

I have very few friends. (У мене мало друзів, я, мабуть, не дуже популярний)

I have a little money. (Тож давайте ввечері десь погуляємо!)

I have very little money.  (тому я залишуся вдома).

Відомі приклади використання злічуваних та незлічуваних іменників

У 1974 році Ніна Сімон співала 'I want a little sugar in my bowl' (Додайте трохи цукру в мою тарілку)

12 Angry Men  («12 розгніваних чоловіків») спочатку був телевиставою про присяжних, а потім на його основі зняли фільм з Генрі Фонда у головній ролі, який став класикою.

Chocolat («Шоколад») – це фільм, у якому головну роль грає продукт, який полюбляють усі.

Erasure просили for a little respect (трохи поваги) у своєму класичному сінті-поп хіті 1988 року. 

Міні-тест

Знайдіть та виправте помилки, пов’язані з використанням злічуваних та незлічуваних іменників, у цих реченнях

  1. There were more womans than mans at the conference.
  2. John didn't take Sarah's advices - he decided to leave his job.
  3. I have very little friends because I am quite anti-social and prefer to be alone.
  4. 'How much money do we have left?' - 'Any. We spent it all last night.'
  5. Kesh thought there were too much paintings in the exhibition.

Відповіді:

  1. There were more women than men at the conference.
  2. John didn't take Sarah's advice - he decided to leave his job.
  3. I have very few friends because I am quite anti-social and prefer to be alone.
  4. 'How much money do we have left?' - 'None. We spent it all last night.'
  5. Kesh thought there were too many paintings in the exhibition.