Від Британської Ради в Україні

09 Oct 2020 - 15:37

Деякі аспекти граматики англійської мови

Сьогодні у нашому блозі ми поговоримо про основні поняття граматики англійської мови, а також пояснимо, чому україномовні студенти роблять типові помилки, коли мають з ними справу. А дочитавши статтю, ви зможете перевірити, чи засвоїли ви цей матеріал виконавши невеличкий тест. 

Частини мови

Я пам’ятаю, як на одному з уроків із підлітками декілька років тому я в якомусь контексті вжив слово «noun» (іменник). Одна тиха дівчинка несміливо підняла руку і спитала «А що таке «noun»?». Клас вибухнув сміхом, проте мені сподобалася її сміливість. Дуже часто викладачі помилково сподіваються, що базова термінологія англійської мови це щось саме собою зрозуміле. Але що ж таке насправді іменник? І що таке, зрештою, прислівник? Тому в першу чергу викладач має подбати про те, щоб студенти добре засвоїли, як називаються чотири основні частини мови. Вони однакові як для англійської, так і для української:

Іменникnoun) – це слово на позначення якогось об’єкта (наприклад, стілець) або явища (щастя)

Дієсловоverb) – слово, яке передає дію (наприклад, бігти марафон) або стан (мати автомобіль)

Прикметник (аn adjective) – слово, яке описує іменник (наприклад, великий будинок)

Прислівник (an adverb) – це слово, яке…

 • описує дієслово (наприклад, він біжить швидко)
 • описує прикметник (справді великий будинок)
 • описує ціле речення або його частину (На щастя, я зателефонувати сестрі)

 Дізнатися більше про частини мови ви зможете за цим посиланням.

Порядок слів

Щойно ми зрозуміємо, що позначають назви основних елементів англійської мови, можемо переходити до способів поєднання слів у реченні. Однією з основних відмінностей між українською та англійською мовами є те, що в англійській є чітко визначена послідовність слів у реченні. Наприклад, подивіться на таке речення. Чи бачите ви в ньому помилку?

 • The rain stopped and appeared the sun.

Запам’ятайте, що в англійській мові підмет завжди знаходиться перед присудком. Підмет – це особа або предмет, який «виконує» присудок. У першій частині складносурядного речення в нашому прикладі підмет “the rain”, а присудок “stopped”, тому ця частина речення правильна. Проте в другій частині підмет “the sun” і присудок “appeared” потрібно поміняти місцями: має бути “… and the sun appeared”.

Відмінювання дієслів

Якщо деякі аспекти вивчення англійської можуть видатися складними, то правила відмінювання дієслів справді дуже прості та зрозумілі. Як ви вже, напевно, знаєте, більшість підметів просто поєднуються з основною формою дієслова. Винятком є хіба що такі підмети, як he/she/it, після яких до основної форми дієслова ми додаємо літеру “-s” (або “-es” в поодиноких випадках). Так, наприклад, дієслово work (працювати) відмінюється як:

 • I work / You work / He works / She works / It works / We work / They work

Для утворення минулого часу у більшості дієслів ми просто додаємо “-ed” до основної форми дієслова. Візьмемо для прикладу те ж дієслово work:  

 • Yesterday … I worked / You worked / He worked / etc.

І як ви, напевно, пам’ятаєте ще зі школи, в англійській є багато дієслів, які мають неправильні форми утворення минулого часу (irregular verbs). Наприклад, дієслово “go” – неправильне, його форма минулого часу – “went”. Як дізнатися, чи є слово неправильним? На жаль, єдиний спосіб – вивчити цей довгий список неправильних дієслів напам’ять (так-так, ми в курсі, що це окрема тема нічних жахіть для школярів по всьому світу).

Додатково про дієслова в англійській читайте ось тут

Допоміжні та модальні дієслова

Як так трапилося, що з такими простими правилами відмінювання дієслів в англійській мові є ще якість часи, окрім present simple та past simple? Вся справа в допоміжних дієсловах. Це маленькі слова, які вживається разом з дієсловами та трохи ці дієслова модифікують. Показовим прикладом є допоміжне дієслово “will”. Коли ми використовуємо його разом з початковою формою дієслова, речення набуває значення майбутнього часу. Наприклад:   

 • (auxiliary) will + (verb) rain → Maybe it will rain tomorrow.

Деякі дієслова (вони називаються модальними) можуть використовуватися, щоб змінити не тільки час дієслова, а й його значення. Наприклад, ми використовуємо модальне дієслово “can” разом з базовою формою дієслова, щоб надати йому значення можливості зробити щось:

 • (auxiliary) can + (verb) run → Sarah can run ten kilometres.

Так само ми використовуємо модальне дієслово “should”, щоб надати реченню значення рекомендації:

 • (auxiliary) should + (verb) visit → You should visit Berlin in summer. It’s wonderful.

Зверніть увагу, що модальні дієслова поводять себе не як звичайні дієслова. Їх не можна відмінювати. Крім того, вони набувають певного значення лише тоді, коли стоять поряд із дієсловом. Це може викликати певні труднощі для розуміння в україномовних студентів, адже багато які з цих модальних дієслів – повноцінні слова в українській мові (наприклад, can («могти»)).

За посиланням – вправа на допоміжні дієслова.

Заперечні речення

Англійська мова послуговується вкрай простими структурами для відмінювання дієслів, чого не можна сказати про творення заперечних речень. В українській мові все дуже просто: заперечні речення творяться за допомогою додавання «не» до дієслова. В англійській заперечення можна утворити лише за допомогою допоміжного дієслова. Це не важко, проте це означає, що потрібно підібрати відповідне допоміжне дієслово до часу чи ідеї, яку ви хочете виразити. Отже, заперечні відповідники до речень, які ми вже наводили:

 • (Present Simple) I work → I don’t work; He works → He doesn’t work
 • (Past Simple) Yesterday I worked → Yesterday I didn’t work
 • (Future Simple) It will rain → It won’t rain
 • (Recommendation) You should visit Berlin → You shouldn’t visit Berlin

Питальні речення

І знову носіям англійської мови доводиться «ніяковіти», коли йдеться про правила творення питальних речень. В українській мові утворення таких речень надзвичайно просте: зазвичай використовується та ж сама форма дієслова і порядок слів, що й у стверджувальному реченні, а саме запитання передається інтонацією. В англійській все трохи складніше, і знову через ті ж таки допоміжні дієслова! Щоб утворити запитальне речення в англійській мові, вам потрібно поставити допоміжне дієслово перед підметом. Це, як і в попередньому випадку, не складно, проте допоміжне дієслово має відповідати правильно обраному часу:  

 • (Present Simple) Do you work here?
 • (Past Simple) Did you work yesterday?
 • (Future Simple) Will it rain tomorrow?
 • (Recommendation) Should I visit Berlin?

Думаєте, ви впораєтеся без проблем? А тепер спробуйте поставити граматично правильно сконструйоване запитання під час швидкої розмови. Це не так-то вже й легко, як здається!

Для подальшої інформації щодо питальних та заперечних речень перейдіть за посиланням.

Не переймайтеся сильно якщо ви поки що не можете запам’ятати всіх цих правил. Пам’ятайте, шо основним завданням будь-якої мови є уможливлення спілкування, тому вам не потрібно користуватися ідеальною граматикою 100% часу. Проте постійна практика неодмінно сприятиме вашому прогресу.

А тепер спробуйте пройти наш невеличкий тест за матеріалами цієї статті.

Тест: Кожна фраза містить одну граматичну помилку. Знайдіть її та виправте.

1. Kate play tennis every Saturday.

2. He can plays the piano.

3. You went to the concert yesterday?

4. I think it don’t rain tomorrow.

5. Yesterday morning, John drinked a cup of tea.

6. It was an experience very interesting.

7. Cars cause some problems but exist many alternatives.    

(Відповіді)

1. Kate plays tennis every Saturday.

2. He can play the piano.

3. Did you go to the concert yesterday?

4. I think it won’t rain tomorrow. / I don’t think it will rain tomorrow.

5. Yesterday morning, John drank a cup of tea.

6. It was a very interesting experience.

7. Cars cause some problems but many alternatives exist.