Ми наголошуємо, що учні несуть відповідальність за наслідки власних дій і очікуємо від них доброї поведінки під час знаходження у Британській Раді.

Ми орієнтовані на заохочення гарної поведінки у класі. Ми уникаємо покарань у відповідь на погану поведінку/погану академічну успішність через ефект, який подібні методи справляють на розвиток дітей. 

На початку курсу ми відводимо певний час, щоб пояснити й узгодити правила поведінки у класі, а також запровадити чітку структуру уроку, щоб учні пам’ятали, яка поведінка на заняттях є прийнятною.

Наші правила:

 1. Дотримуйтесь вказівок вчителя.
 2. Слухайтеся вчителів, співробітників та інших учнів.
 3. Дозволяйте всім висловлювати свою думку й брати участь у роботі в класі.
 4. Поважайте і захищайте кожного.

Ми будемо:

 1. Вчити дітей, що у Британській Раді кожна людина є важливою.
 2. Знайомити дітей з правилами гарної поведінки у класі.
 3. Вживати заходів проти будь-яких форм насильства і повідомимо вас, якщо ваша дитина зазнала знущань.
 4. Обговорювати поведінку вашої дитини лише з вами (а не з іншими батьками).
 5. Говорити з вашою дитиною, якщо її поведінка є деструктивною, і пояснимо їй, чому вона неприйнятна.

Неприйнятна поведінка:

 • Перешкоджання навчанню інших студентів
 • Грубість або агресивність
 • Неповага до викладача
 • Знущання (булінг)
 • Пошкодження майна
 • Систематичне невиконання інструкцій

У випадку, коли поведінка дитини не відповідає нашим очікуванням, ми вживаємо низку наступних заходів:

 • Викладач говорить з учнем.
 • Викладач говорить з батьками.
 • Викладач говорить зі старшим викладачем і погоджує договір про покращення поведінки, який передається батькам на підпис, і на підставі якого ми будемо спостерігаємо за поведінкою учня протягом десяти уроків. Якщо після будь-якого з цих етапів поведінка дитини покращується, ми більше не повертаємося до цього питання. Якщо учень продовжує поводитися погано, його відраховують з курсів Британської Ради без відшкодування фінансових витрат.