Результати відбору учасників Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України у 2016 р.

З приємністю повідомляємо, що всі одержані заявки були ретельно розглянуті Британською Радою, Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти Сполученого Королівства згідно опублікованих критеріїв. У зв’язку з великою кількістю надісланих заявок, Відбірковим Комітетом було прийнято рішення про збільшення числа університетів - учасників Програми до 12. 

Список відібраних університетів у алфавітному порядку:

 

Університет

Назва проекту

1

Донецький  національний університет

Стратегія інтернаціоналізації для Донецького національного університету

2

Донецький  національний технічний університет

Університет як рушій реформ місцевих громад та бізнесу

3

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Розробка та впровадження механізму оцінювання освітніх програм у внутрішній системі забезпечення якості освіти університету

4

Київський університет

 імені Бориса Грінченка

Формування готовності викладачів ууніверситету до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях

5

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Скіллз Плюс Портал для Лідерства

6

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої освіти

7

Луганський національний університет

імені  Тараса Шевченка

Побудова європейського університету – лідера регіонального розвитку та освіти на сході України, активного учасника процесу сприяння зупиненню конфлікту

8

Маріупольський державний університет

Інтернаціоналізація як спосіб підвищення конкурентоспроможності сучасного університету

9

Національний лісотехнічний університет України

Лідерство у розвитку освітніх програм з поглибленою практичною підготовкою на робочих місцях  (дуальних програм)

10

Національний університет

«Львівська політехніка»

Імплементація студентоцентрованого підходу в проектування та реалізацію освітніх програм

11

Полтавський національний технічний університет імені  Юрія Кондратюка

Посилення стратегічного партнерства

«Університет-бізнес»

 

12

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Розвиток лідерського потенціалута формування системи управління змінами в діяльності переміщеного університету

Щира вдячність всім університетським командам, хто подали заявки для участі у Програмі, за докладені зусилля для їх розробки та подачі.

Більш детальна інформація стосовно оцінки поданої заявки буде надана кожному учаснику  протягом двох місяців.

Програма передбачає ще два раунди відбору нових учасників Програми у 2016-17 рр.

Будь ласка слідкуйте за інформацією на сайті Британської  Ради в Україні

 

http://www.britishcouncil.org.ua