«Програма дала змогу повірити у свої сили, встановити багато зв’язків з колегами з інших університетів і включитися в інші проекти для розвитку університету»

Світлана Щудло, Дрогобицький державний педагогічний університет

У першому циклі Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (2016-2017) взяло участь 12 вітчизняних вищих навчальних закладів.

У рамках Програми учасники пройшли серію тренінгів з розвитку навичок лідерства, командної роботи та управління змінами, працювали над інституційним проектом змін, здійснили візит до британського партнерського вузу, щоб перейняти найкращий досвід для впровадження своїх ініціатив. 

Участь у Програмі спонукала до пошуку новітніх моделей ефективної взаємодії та співпраці на засадах розподіленого лідерства, а також сприяла формуванню підходу до змін як можливостей для якісних трансформацій.

Профілі університетів і результати їх участі в Програмі доступні за індивідуальними посиланнями. 

 

Університет

Назва проекту

1

Донецький національний технічний університет

Університет – рушій реформ місцевих громад та бізнесу

2

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Стратегія інтернаціоналізації Донецького національного університету

3

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Розробка та впровадження механізму оцінювання освітніх програм у внутрішній системі забезпечення якості освіти університету

4

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Софт Скіллз Портал для лідерства

5

Київський університет імені Бориса Грінченка

Формування готовності викладачів до здійснення навчання, заснованого на дослідженнях

6

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Комплексний підхід до системи забезпечення якості вищої освіти

7

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Побудова європейського університету – лідера регіонального розвитку та освіти на сході України, активного учасника процесу зупинення конфлікту

8

Маріупольський державний університет

Інтернаціоналізація як спосіб підвищення конкурентоспроможності сучасного університету

9

Національний лісотехнічний університет України

Лідерство у розвитку освітніх програм з поглибленою практичною підготовкою на робочих місцях (дуальних програм)

10

Національний університет «Львівська політехніка»

Імплементація студентоцентрованого підходу в проектування та реалізацію освітніх програм

11

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Посилення стратегічного партнерства «Університет – бізнес»

12

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Розвиток лідерського потенціалу та формування системи управління змінами в діяльності переміщеного університету

«Ми дуже вдячні Програмі за можливість переосмислити наше бачення майбутньої стратегії інтернаціоналізації вишу, за створення ниви ідей, натхнень і мотивації для майбутніх змін у вищій освіті України»

Тетяна Орєхова, Донецький національний університет імені Василя Стуса