Від Anne Wilding

01 Aug 2022 - 15:50

Коли ми використовуємо цю форму?

Ми використовуємо непряму мову (reported speech або indirect speech в англійській), щоб розповісти комусь, що сказала інша людина, не використовуючи тих самих слів, які людина говорила.

She said she was coming to class.
(Вона сказала, що прийде на заняття).

I told you I wouldn’t be able to come.
(Я говорив тобі, що не зможу прийти).

You said you would help me!
(Ти сказав, що допоможеш мені!)

Які правила використання цієї структури?

Ви помітите два види змін у прикладах, наведених нижче:

Пряма мова:
I am happy to drive you to the airport.”
(Я рада відвезти тебе до аеропорту).

Непряма мова:
“She said she was happy to drive me to the airport.”
(Вона сказала, що рада відвезти мене до аеропорту).

По-перше, змінюються особові займенники, які стосуються того, хто говорить. Окрім того, змінюється час дієслова по відношенню до часу, у якому відбувається передача розмови. Зазвичай граматичний час повертається на сходинку в минуле, наприклад, ми змінюємо present simple на past simple, як у вже наведеному прикладі.

Тож як ми передаємо непряму мову, враховуючи зміну часів? Зрозуміти це ви можете з прикладів, наведених у таблиці:

Пряма мова (present simple) Непряма мова (past simple)
I know what to do. (Я знаю, що робити) She said she knew what to do. (Вона сказала, що знає, що робити)
I don’t know what to do. (Я не знаю, що робити) She said she didn’t know what to do. (Вона сказала, що не знає, що робити)
Do you know what to do? (Ти знаєш, що робити?) She asked if I knew what to do.* (Вона запитала, чи знаю я, що робити)

* У питальних реченнях, відповіддю на які є «так» чи «ні», в українській ми додаємо «чи» на місці англійського “if”

Пряма мова (present perfect) Непряма мова (past perfect)
I’ve finished my lunch. (Я закінчила обідати) She said she had finished her lunch. (Вона сказала, що закінчила обідати)
I haven’t finished my lunch. (Я не закінчила обідати) She said she hadn’t finished her lunch. (Вона сказала, що не закінчила обідати)
Have you finished your lunch? (Ти закінчила обідати?) She asked if I had finished my lunch. (Вона запитала, чи я закінчила обідати)
Пряма мова (present perfect continuous) Непряма мова (past perfect continuous)
I’ve been listening to the news. (Я слухаю новини) He said he had been listening to the news. (Він сказав, що слухає новини)
I haven’t been listening to the news. (Я не слухаю новини) He said he hadn’t been listening to the news. (Він сказав, що не слухає новини)
Have you been listening to the news? (Ти слухаєш новини?) He asked if I had been listening to the news. (Він запитав, чи слухаю я новини)
Пряма мова (will) Непряма мова (would)
I’ll finish the report in time. (Я закінчу звіт вчасно) She said she would finish the report on time. 
I won’t finish the report on time. (Я не закінчу звіт вчасно) She said she wouldn’t finish the report on time. (Вона сказала, що не закінчить звіт вчасно)
Will you finish the report in time? (Ти закінчиш звіт вчасно?) She asked if I would finish the report on time. (Вона запитала, чи закінчу я звіт вчасно)
Пряма мова (past simple) Непряма мова (past perfect)
I did the training at the same time as Carol. (Я пройшла тренінг в той самий час, що й Керол) She said she had done the training at the same time as Carol. (Вона сказала, що пройшла тренінг в той самий час, що й Керол)
I didn’t do the training at the same time as Carol. (Я не проходила тренінг в той самий час, що й Керол) She said she hadn’t done the training at the same time as Carol. (Вона сказала, що не проходила тренінг в той самий час, що й Керол)
Did you do the training at the same time as Carol. (Ти пройшла тренінг в той самий час, що й Керол?) She asked if I had done the training at the same time as Carol. (Вона запитала, чи проходила я тренінг в той самий час, що й Керол)
Пряма мова (past continuous) Непряма мова (past perfect continuous)
I was staying at my sister’s. (Я зупинився у своєї сестри) He said he had been staying at his sister’s. (Він сказав, що зупинився у своєї сестри)
I wasn’t staying at my sister’s. (Я зупинився не у своєї сестри) He said he hadn’t been staying at his sister’s. (Він сказав, що зупинився не у сестри)
Were you staying at your sister’s? (Ти зупинився у своєї сестри?) He asked if I had been staying at my sister’s. (Він запитав, чи зупинився я у своєї сестри)

Час Past Perfect

Зміни граматичного часу не відбувається, якщо в прямій мові використовується past perfect, оскільки «заглибитися» в минуле далі, ніж past perfect, неможливо. Тож в цьому випадку змінюємо лише особові займенники.

I had already left when you arrived. (Я вже поїхала, коли ти прийшов)
She said she had already left when I arrived. (Вона сказала, що вже поїхала, коли я прийшов)

Передача слів на позначення часу

Коли мова, яку ми передаємо, відображає якийсь часовий проміжок, нам буває необхідно змінити і його теж. Наприклад:

I’ll do it today. (Я зроблю це сьогодні) She said she would do it that day.*
I’ll do it this week. (Я зроблю це на цьому тижні) He said he would do it that week.
I’ll do it tomorrow. (Я зроблю це завтра) She said she would do it the next day. / She said she would do it the following day.
I’ll do it next week. (Я зроблю це наступного тижня) He said he would do it the next week. / He said he would do it the following week.
I did it yesterday. (Я зробила це вчора) She said she had done it the day before.
I did it last week. (Я зробив це минулого тижня) He said he had done it the previous week.
I’m not available now. (Я зараз зайнята) She said she wasn’t available at the time.
I’ve never been here before. (Я ще ніколи тут не бував) He said he had never been there before.

*Звичайно ж, якщо час та місце не змінилися відносно до того, де і коли відбувалася розмова (наприклад, якщо у першому прикладі це все ще той самий день), ми нічого не змінюємо:

I’ll do it today. (Я зроблю це сьогодні)

She said she would do it today. (Вона сказала, що зробить це сьогодні)

Винятки та варіації

Модальні дієслова

Модальні дієслова може бути складно «посунути назад» у часі. Частково причиною цього є те, що «минула форма» багатьох модальних дієслів використовується і в теперішньому часі – зазвичай, щоб зробити речення більш ввічливим чи виразити припущення.

I will be a bit late. (Я прийду пізно) He said he would be a bit late.
I can help you with the party. (Я можу допомогти тобі з вечіркою) She said she could help me with the party.
You must be at the station by 10:00. (Ти маєш прийти на станцію до 10:00) He said I had to be at the station by 10:00.
Shall we leave? (Нам піти?) She asked if they should leave.
Would you like a coffee? (Бажаєте кави?) He asked if I would like a coffee.
Could I leave early today? (Можна мені піти раніше сьогодні?) She asked if she could leave early today
Should I call head office? (Мені краще подзвонити до головного офісу?) She asked if she should call head office.

Більше про модальні дієслова should, can, will та might читайте у нашому блозі.

Зміна теперішнього часу

Ми зазвичай не змінюємо час дієслова в теперішньому часі, якщо ситуація, передана в реченні, все ще актуальна. Наприклад:

I have a headache. (У мене болить голова)
I told you I have a headache! (Я сказав тобі, що у мене болить голова!)
(через 5 хвилин, якщо людина все ще розмовляє голосно!)

I’m staying at my mother’s. (Я зараз живу в будинку матері)
He said he is staying at his mother’s. (Він сказав, що зараз живе в будинку матері)
(Якщо він все ще живе в будинку матері)

I love chocolate. (Я люблю шоколад)
She said she loves chocolate. (Вона сказала, що любить шоколад)
(Ми можемо передбачити, що ця інформація ніколи не перестане бути актуальною).

Дієслова Said та Told

У всіх вищенаведених прикладах ми використали дієслово said або asked для запитань. Проте, якщо ви хочете вказати, до кого були звернені ці слова, слід використовувати told:

I’ll be at work early. (Я прийду на роботу рано) 
She told me she would be at work early. (Вона сказала мені, що прийде на роботу рано)

Ми також можемо використати said, проте тоді нам потрібно буде додати до цього слова to перед адресатом та that після адресата, а така конструкція може здаватися перевантаженою:

She said to me that she would be at work early.

Тому ми використовуємо цю форму лише тоді, коли хочемо наголосити на сказаному.

Типові помилки

Дієслово перед підметом

Типовою помилкою при передачі непрямою мовою запитання є збереження послідовності слів, характерної для запитань (дієслово-підмет):

She asked did I know what to do. x

Але при передачі непрямою мовою будь-яке запитання стає твердженням, тому порядок слів має бути підмет-дієслово:

She asked if I knew what to do. ✓

Цю саму помилку роблять і при утворенні запитань із запитальними словами (wh-questions):

He asked where was the exit. x

He asked where the exit was. ✓

Said і Told

Ще одна помилка – неправильне використання said та told, коли студенти утворюють речення на кшталт:

She said me she was coming. x

замість

She told me she was coming. ✓

Зміна часу

Українські студенти роблять ще одну помилку – вони забувають змінювати граматичний час на «один крок назад», оскільки в українській мові при передачі непрямої мови такої зміни не відбувається:

He said he will call me later. x

He said he would call me later. ✓

Відомі приклади

У пісні гурту The Killers “Somebody Told Me” (Хтось мені сказав) йдеться:

Well, somebody told me you had a boyfriend
Who looked like a girlfriend
That I had in February of last year

Хтось сказав мені, що у тебе з’явився хлопець,
Схожий на дівчину,
З якою я зустрічався у лютому минулого року.

Міні-вправа

Знайдіть помилки у цих п’яти реченнях. Відповіді в кінці статті.

  1. He asked how was the meeting.
  2. She told to me the answers.
  3. They asked us had we seen the accident.
  4. She asked what was our homework.
  5. Somebody said me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year

Відповіді:

  1. He asked how the meeting was.
  2. She told me the answers.
  3. They asked us if we had seen the accident.
  4. She asked what our homework was.
  5. Somebody told me you had a boyfriend who looked like a girlfriend that I had in February of last year