B2 English level, image

Рівень B2 описує незалежних мовців, які розуміють ключові думки складних текстів і комфортно почуваються в англомовному середовищі.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR) включають шість рівнів: від A1 для початківців до C2 для осіб, які володіють мовою на високому рівні. Рівні розділено на три підрівні: A (базовий), B (незалежний) та C (досвідчений).

Якими навичками володіє мовець на рівні англійської мови B2?

Мовці, які досягли рівня B2:

  • розуміють ключові думки складних текстів як на конкретні, так і на абстрактні теми, включаючи обговорення технічних питань  у своїй галузі спеціалізації;
  • можуть спілкуватися на стільки легко та спонтанно, що  регулярне спілкування з англомовними співрозмовниками стає цілком можливим без труднощів для обох сторін;
  • можуть писати зрозумілі, деталізовані тексти на широке коло тем і пояснювати свою точку зору на актуальну проблему, вказуючи переваги й недоліки різних способів її розв’язання.

Дивіться також