C1 English level, image

Рівень C1 описує мовців, які можуть виконувати складні завдання, пов’язані з соціальними, академічними і професійними ситуаціями. 

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR) включають шість рівнів: від A1 для початківців до C2 для осіб, які володіють мовою на високому рівні. Рівні розділено на три підрівні: A (базовий), B (незалежний) та C (досвідчений).

Якими навичками володіє мовець на рівні англійської мови С1?

Мовці, які досягли рівня C1:

  • розуміють широкий спектр більш складних, довгих текстів і розпізнають закладену в них думку;
  • вільно й спонтанно висловлюють думки без особливого пошуку правильних слів;
  • гнучко й ефективно використовують мову в соціальних, академічних і професійних цілях; можуть створити зрозумілий, добре структурований і деталізований текст на складні теми, демонструючи правильне використання організаційних моделей, лексичних сполучних елементів і зв’язних засобів.

Дивіться також