A2 English level, image

Рівень A2 описує мовців із базовими навичками, які можуть спілкуватися, використовуючи часто вживані вирази у повсякденних ситуаціях.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR) включають шість рівнів: від A1 для початківців до C2 для осіб, які володіють мовою на високому рівні. Рівні розділено на три підрівні: A (базовий), B (незалежний) та C (досвідчений).

Якими навичками володіє мовець на рівні англійської мови А2?

Мовці, які досягли рівня А2:

  • розуміють речення й загальновживані вирази на знайомі теми, зокрема основну особисту інформацію та деталі про сім’ю, покупки, цікаві місця й роботу;
  • можуть спілкуватися для вирішення простих повсякденних завдань, які потребують лише простого й прямого обміну інформацією на знайомі теми;
  • можуть простою мовою описувати певні аспекти свого минулого й оточення, а також питання, пов’язані з їхніми безпосередніми потребами.

Дивіться також