B1 English level, image

Рівень B1 описує незалежних мовців, які без труднощів розуміють інформацію на знайомі теми.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти (CEFR) включають шість рівнів: від A1 для початківців до C2 для осіб, які володіють мовою на високому рівні. Рівні розділено на три підрівні: A (базовий), B (незалежний та C (досвідчений).

Якими навичками володіє мовець на рівні англійської мови B1?

Мовці, які досягли рівня B1:

  • розуміють ключові моменти зрозумілих їм текстів звичайною мовою, якщо вони охоплюють знайомі їм тем у контексті роботи, навчання або відпочинку;
  • здатні впоратися з більшістю життєвих ситуацій, які можуть виникнути під час поїздки до регіонів, де використовується мова;
  • можуть складати прості, зв'язні тексти на знайомі або цікаві для них теми;
  • можуть описувати свій досвід, події, бажання й цілі, а також коротко обґрунтовувати думки і розповідати про плани.

Дивіться також