«Програма є важливою для розвитку командного лідерства, дає можливість опанувати знаннями ефективного управління, аналізу викликів, визначення основних цілей і шляхів їх досягнення»

Петро Ясній, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

У другому циклі Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України (2017-2018) брали участь 14 вітчизняних вишів

У рамках Програми учасники опанували навички індивідуального лідерства, ефективного спілкування та злагодженої роботи у команді.  

Університетські команди активно працювали над інституційними проектами змін, а також розробляли і втілювали численні додаткові ініціативи на покращення роботи вищих навчальних закладів. Їх діяльність є джерелом натхнення для співробітників і студентів вишу і мотивує до дій. 

Команди-учасниці стали «генераторами» якісних позитивних перетворень і слугують осередком, який збирає ініціативних активістів університету.  

10 університетів скористалися наданою в рамках Програми можливістю здійснити навчальний візит до британського вузу. Вітчизняні університети встановили робочі контакти з британськими колегами, ознайомилися з провідним досвідом в університетському управлінні, організації навчання, наукових досліджень і студентського життя.

З профілями команд і результатами їх участі у Програмі можна ознайомитися за індивідуальними посиланнями нижче. 

 

Університет

Назва проекту

1

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Створення студентського сервіс-центру «Інфо-хаб»

2

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Імплементація стратегії академічної доброчесності університету

3

Київський національний університет технологій та дизайну

Розвиток підприємницьких та інноваційних ініціатив в університеті

4

Криворізький державний педагогічний університет

Імідж університету як результат формування його соціального капіталу

5

Луганський національний аграрний університет

Освітній агроцентр «Донбас України»

6

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вдосконалення системи оцінювання та забезпечення якості інженерної освіти в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

7

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Створення проектного офісу як інституціональна зміна та крок в розвитку потенціалу університету

8

Полтавський університет економіки і торгівлі

Підготовка «Сендвіч-курсів» як інструменту розвитку лідерського потенціалу університету

9

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Розвиток інтернаціональної компетентності сучасного університету

10

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Бренд-імідж університету: стратегія позиціонування ТНТУ на міжнародному ринку освітніх послуг

11

Український католицький університет

Підтримка та розвиток якості Університету: програми і сервіси

12

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Відкритість університету суспільству і бізнесу

13

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Створення креативних просторів університету як драйвер інноваційного росту освіти регіону

14

Чернігівський національний технологічний університет

Розвиток доброчесності в науці та навчанні

«Домінує відчуття задоволення від цілеспрямованого формування мережі «агентів змін» в університетах України, які мають суттєво вплинути на управління та освітню й наукову діяльність ЗВО на принципах лідерства. Зміцнюється впевненість у тому, що відповідні зміни стають невідворотними, охоплюючи нові горизонти й вертикалі системи вищої освіти України. Програма має надзвичайно потужний мотивуючий вплив, формуючи готовність і даючи технології здійснення змін»

Олексій Нестуля, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі