Рамка безперервного професійного розвитку вчителів

Програму та навчальний курс безперервної педагогічної освіти вчителів англійської мови було розроблено Британською Радою та Міністерством освіти і науки України в рамках проєкту «Післядипломна освіта вчителів англійської мови» (2010 - 2012).

Основою програми є Рамка безперервного професійного розвитку вчителів Британської Ради, яка була адаптована під систему кваліфікаційних рівнів України. 

Рамка є путівником для планування подальшого професійного розвитку для покращення педагогічної майстерності вчителів. Цей документ об’єднує професійні цінності, фахові уміння учителя та життєві уміння. 

Цей інструмент можна використовувати для вимірювання рівня професійної компетентності вчителя. Рамка містить чіткі дескриптори та показники (критерії) професійної діяльності вчителів різних кваліфікаційних категорій, які можуть допомогти зробити процес атестації вчителів об'єктивним та прозорим. Рамку було адаптовано до використання не тільки для атестації учителів англійської мови, але і для вчителів усіх предметів.

Окрім того, що Рамка є путівником у розвитку  професійної майстерності учителів, вона може бути основою для атестації та сертифікації учителів.

Основними користувачами Рамки безперервного професійного розвитку вчителів є:

  • Вчителі – для самоаналізу та самооцінки свого професійного розвитку;
  • Керівники шкіл (директор та завуч) – для об’єктивного оцінювання учителів;
  • Методисти – для розробки курсів ІППО. 

Рамка визначає дескриптори та показники професійної діяльності вчителів різних кваліфікаційних категорій у таких сферах, як «Планування уроків та курсів», «Розуміння учнів», «Організація уроку», «Евалюація та оцінювання навчальних досягнень», «Знання предмету», «Керування власним професійним розвитком» та містить дескриптори поведінки учителя на певному професійному рівні (учитель рівня спеціаліст, другої, першої та вищої категорії та учитель-методист).

Зовнішні посилання