Наша робота у вищій освіті спрямована на підвищення якості викладання в українських університетах, розвиток підприємницьких навичок студентів, підтримку міжнародних університетських партнерств, сприяння міжрегіональній академічній мобільності студентів, підвищення потенціалу та конкурентоспроможності переміщених університетів. В межах наших проєктів ми залучаємо найкращий досвід Великої Британії та найуспішніші вітчизняні практики задля розбудови вищої освіти.

У цьому розділі