Ключові уміння 21-го століття для вчителів-предметників та методистів

Відповідно до реформи Нової української школи, вчителі мають створити на своїх уроках умови для учнів, щоб вони могли співпрацювати та спілкуватися на уроці, використовувати свою творчість, критично мислити та бути відповідальними за власні результати навчання. Ця реформа висуває нові вимоги до вчителів щодо організації роботи в класі та створення середовища для розвитку мовленнєвих та комунікативних навичок та умінь 21-го століття. Розвиток ключових компетенцій не обмежується окремими завданнями, натомість має наскрізний характер, тож очікується, що вчителі створюватимуть сприятливі умови, віддаючи перевагу особистісно-зорієнтованому навчанню та добираючи сучасні технології, методи, прийоми. 

Змішаний курс «Ключові уміння 21-го століття» розроблено Британською Радою для доповнення традиційної, орієнтованої на предмет, навчальної програми. Метою курсу є надання допомоги вчителям щодо розвитку необхідних вмінь.

Курс складається з онлайн та офлайн частини. Навчання на курсі проводиться українською мовою. Модулі «Критичне мислення та розв’язування проблем», «Спілкування та Співпраця», «Творчість та уява», «Цифрова грамотність» перекладено на українську мову та адаптовано до національного освітнього контексту.

Онлайн частина курсу “Ключові уміння 21 століття” розроблено Британською Радою в Україні разом із студією онлайн освіти ЕдЕра, який стартував у травні 2020 року. Мета онлайн курсу — усвідомити компетентнісний підхід до навчання та навчитися створювати умови у класі для розвитку в учнів умінь критичного мислення, розв’язування проблем, цифрової  грамотності через креативність та уяву,  спілкуванням та співпрацею. Онлайн курс доступний всім, хто хоче ознайомитися з ключовими уміннями і хто зацікавлений у вдосконаленні освітнього процесу та розвитку власних умінь.

Офлайн частина курсу складається з наступних модулів: «Критичне мислення та розв’язування проблем», «Спілкування та Співпраця», «Творчість та уява» та «Цифрова грамотність». Вчителі зможуть продовжити навчання та поглибити свої знання про ключові уміння 21-го століття на офлайн курсах підвищення кваліфікації у закладах післядипломної педагогічної освіти по завершенню онлайн частини.

Методисти гуманітарного, природничо-математичного та іншомовного напрямків (75 методистів) пройшли підготовку та затверджені Британською Радою як тренери цього курсу. Методисти проводитимуть тренінги для вчителів різних предметів на курсах підвищення кваліфікації ІППО.

Міністерство освіти і науки України підтримує ініціативу Британської Ради в Україні щодо забезпечення професійного розвитку вчителів закладів середньої освіти та схвалює  впровадження курсу «Ключові уміння 21-го століття» в ІППО.

Зовнішні посилання