У проєкті SWITLO ми прагнемо заохотити вчителів англійської мови в Україні створити та очолити професійні спільноти у своїх школах. Ми будемо називати їх  - групи професійної майстерності, а їх лідерів - фасилітаторами. Ми допоможемо вам стати успішними фасилітаторами на нашому тренінгу. Під час тренінгу ви дізнаєтесь, як організувати успішну роботу групи, як підтримувати та фасилітувати ефективні дискусії, сприяти співпраці та професійному розвитку учасників Груп професійної майстерності.

Фасилітатор допомагає створити середовище, в якому вчителі можуть обмінюватися ідеями, ділитися ресурсами та колективно вдосконалювати свою педагогічну практику. Ідея такої спільноти полягає у тісній співпраці та навчанні, переймаючи досвід один одного, навчаючись впродовж життя. 

Перший захід проєкту SWITLO (Skills and Well-being in Teacher Learning Opportunities) відбувся у Кракові, Польща, 29-31 січня 2024 року.

Протягом триденного заходу 128 вчителів англійської мови з України дізналися, як створити та надалі розвивати групи професійної майстерності. Вчителі брали активну участь у дискусіях та мікрофасилітації, спрямованих на створення сприятливого середовища для обміну досвідом та надання інструментів для мотивації та зацікавленості учасників.

Проєкт SWITLO надасть змогу вчителям:

а) створити професійну спільноту та забезпечити її розвиток за допомогою змістовної взаємодії та рефлексії 
б) сприяти розробці власних програм професійного розвитку відповідно до їхніх потреб

Участь у проєкті відкриє вчителям англійської мови з усіх регіонів України можливості професійного розвитку за допомогою спільноти вчителів, ідея якої полягає у тісній співпраці та навчанні, переймаючи досвід один одного.

Передумови

Проєкт SWITLO бере свій початок з нашого курсу «Викладання та навчання у важкі часи», започаткованого у серпні 2022 року, щоб допомогти українським вчителям англійської мови організувати навчальний процес для своїх учнів під час війни. Дізнатися більше про курс «Викладання та навчання у важкі часи», його учасників та результати можна за посиланням.  

У серпні 2023 року курс «Викладання та навчання у важкі часи» був переформатований у проєкт SWITLO у відповідь на запит від Міністерства освіти і науки України та відгуки учасників курсу, щодо залучення більшої кількості вчителів з усієї країни.

Учасники проєкту

Проєкт Skills, Well-being In Teacher Learning Opportunities (SWITLO) триватиме з листопада 2023 року до березня 2026 року.

До проєкту буде залучено 1500 вчителів англійської мови (фасилітаторів), яким буде надано повну підтримку в організації, управлінні та сприянні роботі груп професійного розвитку в їхніх школах чи громадах. Очікується, що кожна група складатиметься приблизно з 10 вчителів. Групи збиратимуться максимум двічі на місяць для участі у семінарах та практикумах професійного розвитку під керівництвом фасилітатора.

15 000 вчителів англійської мови, які приєднаються до груп професійного розвитку, отримають матеріали для підвищення рівня обізнаності щодо створення чутливого до травм освітнього середовища, для підтримки психічного здоров'я як вчителів, так і учнів, а також забезпечення професійних потреб вчителів під час війни та після закінчення військових дій в Україні. 

Партнери

Під час втілення проєкту SWITLO планується взаємодія з координаторами груп професійного розвитку, якими можуть бути представники Центрів професійного розвитку або керівництва шкіл (директори, заступники директорів або керівники МО). Координатори зазначених груп будуть регулярно спілкуватися з представниками Британської Ради, їм надаватися підтримка шляхом проведення спеціальних тренінгів, вебінарів або курсів професійного розвитку. 

Співпраця з Інститутами післядипломної педагогічної освіти (ІППО) також є важливим елементом реалізації проєкту і полягає у підтримці та супервізії фасилітаторів груп професійного розвитку.  

SWITLO OnePager документ

Політика захисту

Safeguarding in SWITLO 

Переглянути фото з подій проєкту SWITLO можна за посиланням.

In this section