Британська Рада впроваджує нові гранти, спрямовані на розвиток партнерств та реалізації проєктів у сфері гендерної рівності. Гранти покликані допомогти закладам вищої освіти та неприбутковим науковим організаціям у Великій Британії та Україні побудувати партнерства та розпочати системні зміни щодо подолання проблеми недостатнього представництва жінок на керівних посадах у вищій освіті.

Партнерські гранти підтримують проєкти на суму до £25,000 упродовж 12 місяців, починаючи із січня 2024 року.

Проєкти, які були відібрані для реалізації в 2024 році:

Британський університет Український університет Назва проєкту
Kingston University London Національний університет «Львівська політехніка» ONLY: Open a New Leader in Yourself
University of Cambridge  Харківський національний медичний університет  EmpowerHER: Advancing Women’s Leadership in Medical Higher Education
University of Reading Національний університет біоресурсів і природокористування України Supporting Women's Leadership in Education
University of Bedfordshire Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця A Career Roadmap for Women’s Leadership in Higher Education in Ukraine
University of Leicester Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського FEMPLOYEE: Advancing Gender Equality and Women's Leadership in STEM Education - A Transversal Approach to Empowerment and Inclusion
University of Hull Маріупольський державний університет Fostering Women’s Leadership in Ukrainian Academia. An Intersectional and Culturally Responsive Perspective