Британська Рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти реалізує Програму вдосконалення викладання у вищій освіті України.

Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання. Програма була розроблена на основі проведеного дослідження стану і потреб викладання у вищій освіті України.

Завдяки реалізації Програми очікується досягнення таких результатів:

  • Створення національної платформи для фахового обговорення та обміну кращими практиками з вдосконалення викладання у вищій освіті.
  • Формування мережі викладачів та управлінців університетів, готових до втілення змін та обміну ефективними практиками щодо вдосконалення викладання серед колег як у власному університеті, так і між університетами України. 
  • Підтримка університетів у реалізації інституційних проектів із вдосконалення викладання.

Протягом трьох років (2020-2022 рр.) у Програмі візьмуть участь 30 університетів України. До складу університетської команди входять три викладачі та один представник менеджменту університету.

Структура Програми

Програма складається з двох компонентів: компонент для викладачів університетів та компонент «Центри досконалості викладання» для менеджменту університетів.

Компонент для викладачів включає вивчення практичних підходів до викладання і навчання у вищій освіті. Основний акцент програми полягає в тому, щоб замотивувати учасників до використання нових підходів, основаних на студентоцентрованому навчанні, які вони зможуть застосувати в аудиторії зі своїми студентами та поділитися знаннями зі своїми колегами.

Компонент «Центри досконалості викладання» має на меті розробку інституційних стратегій викладання і навчання і створення центрів для забезпечення сталого професійного розвитку викладачів в закладах вищої освіти України.

У цьому розділі