Відродження переміщених університетів

Британська Рада спільно із Інститутом вищої освіти реалізує трирічний проект з підвищення потенціалу та конкурентоспроможності переміщених університетів.

Участь у проекті беруть:

 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Маріупольський державний університет

В межах проекту ми залучаємо найкращий досвід Великої Британії та прагнемо допомогти переміщеним університетам розвинути такі напрямки роботи:

 • ефективність університетського врядування;
 • вдосконалення викладання і навчання;
 • інтернаціоналізація;
 • розвиток англомовної компетентності академічного персоналу;
 • розвиток студентського самоврядування;
 • посилення співпраці між університетами та місцевими громадами;
 • підвищення соціальної відповідальності університетів через залучення академічної спільноти до вирішення викликів, що постають перед місцевими громадами.

Очікувані результати від проекту:

 1. Покращена компетентність персоналу та студентів Університетів, що дозволяє їм забезпечити ефективне врядування, вдосконалити викладання і навчання та посилити інтернаціоналізацію.
 2. Оновлені стратегії інституційного розвитку Університетів запроваджені у практику та наявні у доступі для внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів.
 3. Якість вищої освіти в Університетах підвищена завдяки модернізації освітніх програм та їх адаптації до сучасних викликів і потреб місцевих громад, вдосконаленню викладання і навчання, утвердженню ефективного врядування та розвитку інтернаціоналізації
 4. Активна роль та сильний вплив персоналу і студентів на реалізацію стратегій інституційного розвитку Університетів, ефективність університетського врядування, вдосконалення викладання і навчання, та розвиток інтернаціоналізації. 

Даний проект реалізується за підтримки Європейського Союзу.