Британська Рада спільно з Інститутом вищої освіти реалізувала трирічний проєкт з підвищення потенціалу та конкурентоспроможності переміщених університетів.

У проєкті взяли участь:

 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Маріупольський державний університет

У межах проєкту ми залучили найкращий досвід Великої Британії та допомогли переміщеним університетам розвинути такі напрямки роботи:

 • ефективність університетського врядування;
 • вдосконалення викладання і навчання;
 • інтернаціоналізація;
 • розвиток англомовної компетентності академічного персоналу;
 • розвиток студентського самоврядування;
 • посилення співпраці між університетами та місцевими громадами;
 • підвищення соціальної відповідальності університетів через залучення академічної спільноти до вирішення викликів, що постають перед місцевими громадами.

Результати від проєкту:

 1. Покращена компетентність персоналу та студентів Університетів, що дозволяє їм забезпечити ефективне врядування та управління університетом.
 2. Удосконалені викладання і навчання завдяки підвищенню компетентності викладачів.
 3. Оновлені стратегії інституційного розвитку Університетів запроваджені у практику та наявні у доступі для внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів.
 4. Якість вищої освіти в Університетах підвищена завдяки модернізації освітніх програм та їх адаптації до сучасних викликів і потреб місцевих громад, вдосконаленню викладання і навчання, утвердженню ефективного врядування та розвитку інтернаціоналізації. 

Даний проєкт реалізований за підтримки Європейського Союзу.