Британська Рада реалізувала трирічну програму всеукраїнської академічної мобільності «САМ Україна». Програма є однією із компонентів програми ЄС «Дім Європи» та була реалізована протягом 2020-2022 років.   

Програма «САМ Україна» покликана сприяти міжрегіональній академічній співпраці між закладами вищої освіти та культурному діалогу між молоддю через короткотермінову академічну мобільність в межах України. Ми прагнемо, щоб така академічна мобільність офіційно визнавалась як частина студентської програми навчання.  

Програму всеукраїнської академічної мобільності «САМ Україна» було заплановано провести протягом 2020-2021 та 2021-2022 академічних років. 

У разі виникнення запитань стосовно програми, будь ласка, зв’яжіться з нами за електронною поштою: ask@houseofeurope.org.ua

Умови для участі

Заявку на участь могли подавати українські ЗВО, які мали попередній досвід у програмі Erasmus+.  

Заклади вищої освіти з різних регіонів України подавали спільний проєкт програми мобільності через заповнення онлайн заявки. У рамках участі у програмі заклад-учасник міг подати дві заявки з двома університетами-партнерами. Відстань між закладами мала становити не менше ніж 200 км. Тривалість академічної мобільності могла складати від чотирьох тижнів до одного семестру. Заявка мала обов’язково містити детальне узгодження спеціальностей та навчальних планів для студентів 2-4 курсу бакалаврату (старше 18 років). 

Програма передбачала фінансування: транспортних витрат, розселення та витрат на харчування студентів, а також адміністративний внесок університетам за адміністрування мобільності. 

Переможці другого раунду 2021

Нашими просвітницькими «парами» на 2021-2022 академічні роки стали такі заклади вищої освіти:  

 • Національна академія статистики, обліку та аудиту – Львівський торговельно-економічний університет 
 • Приазовський державний технічний університет – Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія» – Український католицький університет  
 • Тернопільський національний педагогічний університет – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 
 • Ізмаїльський державний гуманітарний університет – Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди  
 • Одеська національна академія харчових технологій – Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 
 • Придніпровська Державна Академія Будівництва та Архітектури – Одеська Державна Академія Будівництва та Архітектури 
 • Національний технічний університет України, "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського – Державний університет «Одеська політехніка» 
 • Харківський національний університет внутрішніх справ – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Переможці першого раунду 2020

 • Національний університет «Києво-Могилянська академія» – Український католицький університет
 • Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди» – Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – Львівський нанаціональний університет імені Івана Франка
 • Київський університет імені Бориса Грінченка – Кам’янець-Подільський нанаціональний університет імені Івана Огієнка
 • Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» – Запорізький державний медичний університет
 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» – Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» – Донецький національний університет імені Василя Стуса