Групи професійної майстерності вчителів (Групи) створюються вчителем-фасилітатором, до яких приєднуються вчителі школи за власним бажанням. Вчителі беруть на себе відповідальність за необхідне навчання, пов’язуючи це безпосередньо із потребами та викликами, з якими вони стикаються у класі. 

Під час зустрічей вчителі-учасники груп професійної майстерності спілкуються англійською, вдосконалюючи свої мовленнєві  вміння, діляться досвідом та новими ідеями. 

Роль фасилітатора полягає у створенні груп, організації зустрічей, забезпеченні  цілеспрямованого обговорення, обміну досвідом та спільного навчання.

Ініціатива Британської Ради щодо створення груп професійної майстерності вчителів була підтримана Міністерством освіти і науки України.

Близько 100 вчителів англійської мови, які працюють у 5 - 9 класах, зі 100 шкіл створили ці групи. Вони створили постійно діючі професійні спільноти вчителів, у яких вчителі обмінюються досвідом, обговорюють нові ідеї, методи та прийоми навчання.

Британська Рада розробила онлайн платформу «Віртуальні групи професійної майстерності вчителів» (vTAG) , яка відкриває нові можливості спілкування учителів з різних країн на світовому рівні. Вона дає можливості вчителям щодо спільного професійного розвитку, обміном досвідом та доступом до курсів і вебінарів від відомих професіоналів та світових експертів. Ця платформа вже доступна вчителям-координаторам ГМПУ.

Зовнішні посилання