Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України є інноваційним проектом з формування культури лідерства у вітчизняній вищій освіті. Програма поєднує серію навчальних модулів від провідних тренерів Фундації лідерства у вищій освіті (Велика Британія), можливість здійснення навчального візиту до британського партнерського вузу, а також практику лідерського потенціалу у формі роботи над інституційним проектом змін.

Британська Рада впроваджує Програму з 2016 по 2019 рр. у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства для вищої освіти (Велика Британія), а також за підтримки Міністерства освіти і науки України.

У Програмі беруть участь університетські команди у складі 7 осіб, які об’єдналися для роботи над проектом інноваційних змін задля розвитку університету. Члени команди представляють усі ланки університетської спільноти – управлінську (ректор / проректор і керівник(и) структурних підрозділів), адміністративну, академічну та студентську. Кожен член команди відповідає за реалізацію певного напряму роботи над проектом змін, бере активну участь у діяльності команди і робить вагомий внесок в її успіх. 

У рамках Програми університетська команда відвідує навчальні модулі у форматі «5+2»: 5 осіб беруть участь у компоненті «Командне лідерство» («Team»), а 2 особи – у компоненті «Молоді лідери» («Young leaders»).

Компонент "Командне лідерство"

Учасники компоненту «Командне лідерство» через низку інтерактивних тренінгових сесій, завдань і моделей опановують принципи та методи ефективної командної роботи і комунікації:

 • формування дієвих команд
 • розподілення ролей в команді, профіль і динаміка команди
 • моделювання підходів до співпраці та участі
 • стилі комунікації 
 • креативність і творче мислення у роботі команди.

Учасники компоненту «Командне лідерство», що представляють один університет, діють як одне ціле – ефективна команда («Team») – в рамках навчальних модулів і несуть колективну відповідальність за виконання навчальних завдань. У складі Team обов’язково мають бути ректор / проректор і студент. Становлення горизонтального формату спілкування в команді – між ректором / проректором, співробітниками університету і студентом – є однією з ключових вимог участі в Програмі і необхідним інструментом до впровадження ефективних інституційних змін.

Компонент "Молоді лідери"

Учасники компоненту «Молоді лідери» формують власну лідерську ідентичність, розвивають особистий лідерський потенціал і розробляють автентичний підхід до ведення змін на основі здобутих у рамках тренінгів практичних навичок і знань про: 

 • баланс між лідерством і менеджментом
 • стилі лідерства
 • шляхи переконання і впливу
 • техніки скеровування динаміки команди
 • стрес-менеджмент 
 • принципи ефективного лідерства в часи змін.

Компоненти «Командне лідерство» та «Молоді лідери» розроблені таким чином, щоб розкрити учасникам технології командного та індивідуального лідерства, що є взаємодоповнюючими та необхідними для успішної роботи над інституційним проектом змін і реалізації якісних перетворень в університеті в цілому. 

З метою підтримки реалізації проекту змін, а також поширення знань і навичок, отриманих у рамках Програми, університетська команда (7 осіб) організовує та проводить низку інформаційних заходів на рівні університету / населеного пункту / регіону / країни.

В рамках Програми університетські команди матимуть можливість здійснити навчальний візит до британського університету за умови заручення підтримкою відповідного вишу для реалізації обраного проекту змін. 

Участь у Програмі – це також чудова можливість
 • пізнати, проаналізувати і розкрити власний лідерський потенціал 
 • визначити пріоритетні напрями для особистісного і професійного розвитку
 • змінити стиль мислення 
 • підвищити власну ефективність як професіонала, члена команди, лідера
 • покращити комунікації 
 • сформувати дієву інституційну команду
 • ініціювати та обговорювати реалізацію проекту змін у комфортному навчальному середовищі і креативному просторі
 • встановити професійні та особисті контакти з учасниками з усієї України, координаторами та тренерами Програми.
У результаті реалізації Програми до 2019 року очікується досягнення таких результатів:
 • Створення національної мережі «агентів змін» – фахівців, готових упроваджувати інноваційні зміни у своїх закладах вищої освіти
 • Введення механізмів розповсюдження, співпраці та обміну ефективною практикою розвитку лідерського потенціалу університетів
 • Ефективне застосування лідерського потенціалу «агентів змін» у системі вищої освіти або окремого закладу через визнання їх статусу та покращення індикаторів досягнень університету
 • Чітке розуміння університетами своєї ролі та відповідальності в умовах розширеної автономії через оновлення університетських стратегій
 • Здійснення партнерських обмінів між університетами України та Великої Британії.