У Програмі беруть участь університетські команди у складі трьох викладачів і одного представника управлінської команди університету.

Викладачі беруть участь у компоненті, що передбачає вивчення практичних підходів до викладання і навчання у вищій освіті. Основний акцент програми полягає в тому, щоб замотивувати учасників до використання нових підходів, основаних на студентоцентрованому навчання, які вони зможуть застосувати в аудиторії зі своїми студентами та поділитися знаннями зі своїми колегами.

Представники управлінської команди університету проходять навчання в рамках компоненту «Центри досконалості викладання». Цей компонент має на меті розробку інституційних стратегій викладання і навчання та створення центрів для забезпечення сталого професійного розвитку викладачів в закладах вищої освіти України.

Учасники першого (2020-2021) циклу програми

 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
 • Сумський державний університет (СумДУ)
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Запорізький національний університет
 • НТУ "Дніпровська політехніка"
 • Український державний університет залізничного транспорту
 • Національний університет "Острозька академія"
 • Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Учасники другого (2021-2022) циклу програми:

 • Бердянський державний педагогічний університет
 • Донецький державний університет управління
 • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Національна академія Національної гвардії України (НАНГУ)
 • Національний університет “Чернігівська політехніка”
 • Полтавський державний медичний університет
 • Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
 • Українська інженерно-педагогічна академія
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького