Україно-британський форум «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті»

Форум став першим у серії заходів нової трирічної програми, спрямованої на підвищення якості викладання у вищій освіті України, який відбувся 4 грудня 2019 року. Під час форуму учасники ознайомилися з кращими британськими та українськими практиками, обговорили, що необхідно університетам для вдосконалення викладання та яким чином національна політика сприятиме цьому процесу. 

Мета форуму – започаткувати національну платформу для фахового обговорення і обміну кращими практиками з питань вдосконалення викладання у вищій освіті. 

Ключові питання форуму:

  • досконалість викладання як пріоритет розвитку Європейського простору вищої освіти;
  • професійний розвиток викладачів закладів вищої освіти України: стан і потреби;
  • презентація досвіду Великої Британії щодо вдосконалення викладання у вищій освіті;
  • презентація досвіду університетів України щодо професійного розвитку викладачів.

Під час форуму Британська Рада представила нову Програму, спрямовану на розвиток досконалості викладання і навчання у вищій освіті України. Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2019-2022 років. Партнерами Британської Ради в Україні у реалізації Програми є Інститут вищої освіти НАПН України та Advance HE (Велика Британія). Програма реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

У форумі взяли участь ректори, проректори, керівники підрозділів, провідні науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та експерти, які активно залучені у процес вдосконалення викладання та професійного розвитку викладачів університетів.  

Під час форуму здійснювалася онлайн трансляція.