Форум промо банер

Форум «Досконалість викладання і навчання у вищій освіті» є другим форумом у рамках Програми вдосконалення викладання у вищій освіті України. Форум відбудеться 17-18 березня 2021 року в онлайн режимі. 

Мета Форуму – сприяти обміну кращими практиками та фаховому обговоренню питань вдосконалення викладання і навчання у вищій освіті в Україні. 

Ключові питання Форуму:

  • Професійний розвиток викладачів закладів вищої освіти;
  • Трансформація викладання в умовах сьогодення: виклики та можливості; 
  • Студентоорієнтоване викладання і його особливості;
  • Досвід Великої Британії та України щодо вдосконалення викладання у вищій освіті.

До участі у Форумі запрошуються ректори, проректори, керівники підрозділів, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та експерти, які активно залучені у процес вдосконалення викладання та професійного розвитку викладачів університетів.