Британська Рада оголошує конкурс на проведення оцінки результатів і впливу проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3), далі («Проєкт»), що фінансується Британською Радою та Європейським Союзом.

Мета

Мета цього оцінювання – надати незалежну оцінку проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3), а саме його впровадженню та досягненням, а також надати рекомендації щодо потенційного продовження проєкту. У межах цієї мети необхідно оцінити, наскільки ефективним був загальний проєктний підхід для зміцнення співпраці та довіри між громадянським суспільством та місцевою владою; виявити чинники, що сприяли чи перешкоджали цьому процесу; дослідити вплив проєкту на соціальну згуртованість на рівні громади; дослідити, наскільки сталими є результати проєкту; а також визначити ключові висновки та надати рекомендації щодо будь-яких покращень для подальшого впровадження.

Обраний консультант з оцінки має розробити підхід до оцінки, який відповідає обсягу та меті зазначеній вище, у межах відповідного бюджету та часових рамок. Очікується, що оцінювання надасть обґрунтовані відповіді на наступні ключові питання:

  • Наскільки Проєкт був успішним у досягненні цілей проєкту, а саме у покращенні співпраці та довіри між організаціями громадянського суспільства та місцевими органами влади в Україні?
  • Який вплив (якщо такий був) Проєкт мав на соціальну згуртованість та розвиток більш інклюзивної, ефективної, інноваційної, прозорої та консультативної взаємодії між громадянами та державою на рівні громади?
  • Наскільки сталими є результати та користь, отримані від Проєкту?
  • Які чинники (в межах розробки та реалізації проекту, цільових громад чи ширшого контексту) і якою мірою підтримували чи перешкоджали виконанню програми, досягненню очікуваних результатів та їх сталості?

У зв’язку з COVID-19 і повномасштабним вторгненням росії в Україну, а також можливими обмеженнями на поїздки, усі консультації, включно зі збором усіх даних (як кількісних, так і якісних), мають проводитися переважно онлайн і місцевою мовою, тому очікується, що консультант повинен вільно володіти українською.

Часовий проміжок

Листопад 2022 – Березень 2023.

Будь ласка, ознайомтеся з файлом Evaluation Consultancy_Terms of Reference, який знаходиться у розділі «Завантаження», для повного переліку обов’язків та вимог.

Як податися

Зацікавлені кандидати можуть надіслати свої пропозиції на адресу activecitizens@britishcouncil.org.ua до 7 грудня 2022, 15:00 (GMT+2, Київ, Україна) з темою листа ''Evaluation Consultancy_ Application_ Name of supplier''

Пропозиція має включати наступну інформацію:

  • Заповнений «Шаблон відповіді підрядника» (Supplier response template), який доступний у Додатку 3 до Технічного завдання (Evaluation Consultancy_Terms of Reference).
  • Резюме, що відповідає вимогам Технічного завдання (Evaluation Consultancy_Terms of Reference), та має чітко показувати досвід, відповідний компетенціям та вимогам, включаючи підтвердження володіння українською мовою;

У разі виникнення питань, будь ласка, звертайтесь за електронною поштою activecitizens@britishcouncil.org.ua з позначкою 'Evaluation consultancy_SC3' у темі листа.

Проєкт «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості» (SC3) розрахований на 36 місяців і покликаний забезпечити ефективне подолання викликів і реалізацію перспективних можливостей в галузі розвитку на місцевому рівні шляхом покращення співробітництва між організаціями громадянського суспільства (ОГС) та місцевими органами влади (МОВ) в Україні. Він співфінансується Британською Радою та Європейським Союзом, та здійснюється Британською Радою спільно з трьома досвідченими співзамовниками (ОГС): ГО «Міцна громада», ГО «Молодіжна Платформа», та Херсонським обласним благодійним фондом «Об’єднання», що розміщуються на сході, заході та на півдні України відповідно. Проєкт реалізується на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій.